Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel i en av Norges mest spennende byer, Tromsø. Avtalen er en del av Aleksandar Stojanovic sin senioravtale og vil ved full overtakelse utvides til 100 %.
Den som tildeles hjemmelen skal drive i samme lokaler og i nær samarbeid med dagens hjemmelsinnehaver inntil senior fratrer. Junior er forpliktet til å overta resterende del av hjemmelen når senior fratrer.

Praksis kan starte opp så snart som mulig etter tildeling og avtale med senior (tentativ oppstart mars 2020).

For avtalen gjelder:
For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med §. 11 i Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og legeforeningen.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet. Tildeling forutsetter norsk spesialist godkjenning.

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.Det forutsettes nært samarbeid mellom spesialisten i Tromsø, den øvrige helsetjenesten og øyeavdelingen ved UNN HF, særlig i forhold til faglig utvikling, god prioritering og korte ventetider.
 • Praktiserende spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal:
 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.
 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.
 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder
Kvalifikasjoner
 •  Helse Nord RHF søker øyespesialist med bred poliklinisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Avtalespesialisten skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.
 • Søker må ha evne og vilje til å inngå et nært samarbeid med relevant helseforetak og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 •  Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 •  Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr. 1 309 320,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 913 33 630
E-post: frode.eilertsen@helse-nord.no
Navn: Helle Willassen Steen
Tittel: rådgiver
Telefon: 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4129976355
Arbeidssted
Havnegata 2
9008 TROMSØ