Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig en spennende avtalehjemmel på Finnsnes i Lenvik kommune. Lenvik kommune har rundt 11.500 innbyggere, og er tredje største kommune i Troms. Byen Finnsnes er regionsenter for åtte kommuner og rundt 35.000 innbyggere i Midt-Troms og i sterk utvikling. Her fins det mange muligheter for den som er glad i natur og friluftsliv, samtidig som det er god kommunikasjon med fly og hurtigbåt.

Avtalen er en videreføring av Atle Lyslo sin driftsavtale på Finnsnes, og praksisen er lokalisert i fine lokaler på Lenvik Helsesenter.
Annen lokasjon kan vurderes for deler av driftshjemmelen.

For avtaler som videreføres må det påregnes overdragelsesgodtgjørelse til opprinnelig hjemmelsinnehaver i samsvar med reglene i rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening.

Praksis kan overtas etter avtale med Helse Nord RHF og nåværende hjemmelsinnehaver Atle Lyslo.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal drive bred allmenn poliklinisk oftalmologisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt den til enhver tid gjeldende lovgivning.
 • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og Universitetssykehuset Nord-Norge HF, blant annet om prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging.
 • Det forutsettes utover dette et nært samarbeid med den øvrige helsetjeneste.
 • Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
Spesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF skal blant annet:
 • Delta i faglig utvikling og samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste i regionen.
 • Rapportere og administrere sin praksis i tråd med gjeldende avtaler.
 • Prioritere i samsvar med helsepolitisk prioriterte områder
 • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører.
Kvalifikasjoner
 • Helse Nord RHF søker spesialister innen oftalmologi med bred poliklinisk erfaring, herunder utredning, diagnostikk og behandling. Spesialisten må ha interesse for tverrfaglig samarbeid.
 • Spesialisten skal utføre oppgaver som defineres som spesialisthelsetjeneste.
 • Søker må ha evne og vilje til å inngå i et nært samarbeid med nærmeste helseforetak og andre relevante samarbeidspartnere for god koordinering av pasientforløpet og kort ventetid.
 • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Tildeling av avtalehjemmel skjer på grunnlag av kvalifikasjonsprinsippet der personlig egnethet tillegges særlig vekt.
Vi tilbyr
 • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 3, som er høyeste driftstilskuddsklasse og tilsvarer for tiden kr 1 395 300,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Helle W. Steen
Tittel: rådgiver
Telefon: 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 913 33 630
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4136289076
Arbeidssted
Helsesenterveien 32
9300 FINNSNES