Kort om arbeidsgiver
Avtalen er en videreføring av praksisen til psykiater Knut Ivar Iversen i Tromsø.
Overdragelsesgodtgjørelse må påregnes jf. rammeavtalens § 11. Praksis kan starte opp etter tildeling.

Det søkes etter person som er spesialist innen psykiatri. Det er ønskelig med bred allmennpsykiatrisk erfaringsbakgrunn. 

Tildeling vil bli foretatt etter en helhetsvurdering av søkerne mht utdanning, relevant erfaring og personlig egnethet. Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.

Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Søkere må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Arbeidsoppgaver
  • Avtalepraksis skal drives i samsvar med rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og Den norske Legeforening.
  • Psykiateren skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tids gjeldende lovgivning.
  • Det skal inngås samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og relevant helseforetak/DPS blant annet i forhold til prioritering av pasienter for å sikre god koordinering og raskest mulig oppfølging.
  • Avtalespesialist skal være tilknyttet Norsk helsenett og ha elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske meldinger, herunder samhandling med andre helseaktører.
  • Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år for 100 % hjemmel, inkludert administrasjon av praksis.Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming.
Kvalifikasjoner
  • Lege og psykiater
  • Tildeling forutsetter norsk spesialistgodkjenning.
Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet vil vektlegges ved tildeling
Vi tilbyr
  • Hjemmelen er plassert i driftstilskuddsklasse 2 og tilsvarer for tiden kr 1 088 580,- per år for 100 % avtalepraksis. Beløpet justeres årlig etter forhandlinger mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene, og utbetales månedlig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Nord RHF
Kontaktpersoner
Navn: Helle W. Steen
Tittel: rådgiver
Telefon: 908 80 897
E-post: helle.willassen.steen@helse-nord.no
Navn: Frode Eilertsen
Tittel: seksjonsleder analyse, oppfølging og kjøp av helsetjenester
Telefon: 75 51 29 00
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4136198223
Arbeidssted
Storgata 14A
9008 TROMSØ