Kort om arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF har ledig en 25 % junior- senioravtale innen kardiologi, lokalisert i Namsos. Hjemmelen i dag er 50 %.

Junior/senioravtalen har en varighet på minimum 2 år og nedtrappingsperioden for senior kan ikke overstige 5 år. Det er en forutsetning at den som blir tildelt hjemmelen skal drive fra samme lokaler i nært samarbeid med nåværende innehaver av avtalehjemmelen. Den som blir tildelt hjemmelen, vil få opsjon på resten av hjemmelen når senioren avslutter sin praksis. Dersom spesialisten som trer inn i avtalehjemmelen, ikke velger å benytte seg av opsjonen til å overta resten av avtalehjemmelen, har vedkommende ikke rett til å fortsette i deltidshjemmelen.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal til forholde seg til den enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene
 • Legen skal legge til grunn gjeldende prioriteringsveileder ved vurdering av henvisninger
 • Legen skal bidra til gode pasientforløp, og ta i bruk nasjonale og regionale standardiserte pasientforløp når det ligger til rette for dette
 • Legen skal inngå en individuell avtale med Helse Midt-Norge RHF
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med Helse Nord-Trøndelag HF
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet  
Kvalifikasjoner
 • Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning
 • Relevant ansiennitet og videreutdanning
 • Relevant praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis
 • Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 
Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju. Senior vil delta i prosessen, og hans oppfatning vil bli tillagt vekt.

HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: rådgiver
Telefon: 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: rådgiver
Telefon: 412 14 382
Navn: Tor Ivar Stakkevold
Tittel: avtalespesialist (senior)
Telefon: 480 22 866
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4143719520
Arbeidssted
Havikvegen 8
7800 NAMSOS