Kort om arbeidsgiver
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Helse Pluss Legesenter AS.
Allmennpraksis i veletablert 3-legesenter som er organisert som AS med selskapsavtale og internavtale etter DNLF-mal. Praksisen inngår i et økonomisk og faglig felleskap og det forutsettes at ny hjemmelshaver kjøper seg inn i aksjeselskapet før inntreden i gruppepraksisen. 

Beliggenhet: Storetveit – men flytter ved årsskiftet til Nattlandsveien 8 i nyoppussede lokaler der. Nattlandsveien 8 ligger 650m vest for Haukeland sykehus.
Praksisen skal da utvides med en null liste og en etablert fastlegeliste til en 5- legepraksis. Fysioterapeut holder til i samme lokaler.

Nulliste med gunstige oppstartbetingelser.


Arbeidsoppgaver
  • Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og
  • offentlig allmennmedisinsk legearbeid for Bergen kommune inntil 7,5 timer/uke.

Kvalifikasjoner
  • Lege med spesialitet i allmennmedisin - ferdig eller påbegynt
  • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
  • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt
  • Søkere må ha norsk autorisasjon, god språkforståelse og formidlingsevne.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Etat for helsetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Magnus Myntevik
Tittel: Fastlege
Telefon: 98616985
Navn: Karsten Sylta
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 55565205
Arbeidssted
Helse Pluss Legesenter AS
Nattlandsveien 8
5093 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image