Kort om arbeidsgiver
Vågsbygd legesenter i Kristiansand har ledig en etablert fastlegehjemmel.
- Hjemmelen har 1470 pasienter på listen i oktober 2019.
- Det er totalt 5 etablerte fastlegehjemler ved legesenteret, i tillegg til en LIS1-stilling.
- Nettside for mer informasjon: www.vagsbygdlegesenter.no.

Om legesenteret
Vågsbygd legesenter har god beliggenhet på vestsiden av Kristiansand og har god tilgjengelighet for publikum. Legekontorene har gode tidsmessige lokaler, er godt utstyrt og har god hjelpepersonellbemanning.

Interesserte søkere som ønsker det er velkommen til å ta kontakt med en av fastlegene hvis det er ønskelig å besøke legesenteret.

Størrelse på hjemmelen
Søkere som ønsker en mindre liste, oppfordres til å søke. Det kan bli aktuelt å dele hjemmelen på 2 leger, dersom søkerne ønsker en mindre hjemmel. Dersom mindre listestørrelse er interessant, bes du anmerke dette i søknaden.

Spesialisering i allmennmedisin - LIS3
Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.

Rekrutteringsstilskudd eller ALIS-avtale
Det er mulig å søke om etableringstilskudd fra kommunen, som gis som supplement til basistilskudd, eller til kurs mv.
Det kan for leger under spesialisering alternativt inngås en ALIS-avtale. ALIS-avtale blir en egen ordning med lønn eller tilskudd med inntil 300.000 kr per år, men der legen ikke er kommunalt ansatt, men driver fastlegehjemmel som næringsdrift. 

Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel i Kristiansand
Fastlegepraksiser i Kristiansand kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen for vedtaket.

Informasjon om søknad
- Søkere bør undersøke hvilke økonomiske og organisatoriske internavtaler som knyttes til driften av legesenteret.
- Søkere bes laste opp digitalt vedlegg i søknaden med scannet kopi av attester og vitnemål for utdanninger og stillinger i CV-en.

Arbeidsoppgaver
 • Hjemmelen kan bli tillagt inntil 20% offentlig allmennlegearbeid.
 • Hjemmelen deltar i offentlig legevaktsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er ferdig eller påbegynt, eller du er villig til å starte på dette
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vil bli vektlagt
 • Krav om politiattest
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å drive privat praksis
Vi tilbyr
 • Kristiansand har en moderne veldrevet legevakt med kompetent hjelpepersonell, gode vaktordninger og lav vaktbelastning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kristiansand kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Erling Ytrehus
Tittel: Medisinsk-faglig rådgiver
Telefon: 99558949
Navn: Kim Håvard Bertheussen
Tittel: Fastlege Vågsbygd legesenter
Telefon: 99537680
Arbeidssted
Vågsbygd legesenter
Lumberveien 49
4621 KRISTIANSAND S
Mer om arbeidsgiver

Jobb i Kristiansand- mulighetenes by!

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image