Jeg søker 100% vikar til min fastlegepraksis, på Marienlyst legesenter, fra 8. februar 2020. Antatt varighet er 8 måneder, med mulighet for forlengelse.

Listelengde er 1300 pasienter. Fire kurative dager i uken. Vi har CGM journalsystem og Helsenorge. Marienlyst legesenter har tre fastleger.

Søker må ha rett til refusjon fra HELFO.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Samantha Salvesen Adams
Tittel: Fastlege
Telefon: 908 58 619
E-post: vikariat.adams@gmail.com
Arbeidssted
Marienlyst legesenter
Slemdalsveien 1
0369 OSLO