Kort om arbeidsgiver

Avd. Østmarka er et sykehus med totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter, alderspsykiatrisk seksjon med sengepost og poliklinikker. I tillegg finnes spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd. Østmarka, men er for tiden lokalisert på avd. Brøset.

Aktiviteten er i nært samarbeid med Avd. for Forskning og Utvikling og Det medisinske fakultet NTNU. Vitenskapelig aktivitet er bredt integrert i deg daglige kliniske arbeidet.

Habilitering i spesialisttjenesten er for mennesker med sammensatt somatisk og kognitiv funksjonssvikt som skylder hjerneorganisk utviklingsforstyrrelse eller sykdom. Enheten er godkjent som psykiatrisk poliklinikk og har for tiden 27 årsverk, inkl tre stillinger for legespesialist.

Habiliteringstjenesten for voksne søker legespesialist

100 % fast stilling ledig fom. 01.03.2020. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Lovpålagt veiledning av kommunalt personell
 • Delta i utviklingen av det medisinske tilbudet ved seksjonen
 • Legespesialist er en del av tverrfaglig team, det arbeides i stor grad tverrfaglig og ambulant 

Kvalifikasjoner

 • Vi søker fortrinnsvis ferdig spesialist, men oppfordrer også kandidater som nærmer seg ferdig spesialisering til å søke
 • Interesse og erfaring fra pasientgruppa vektlegges
 • Det er en fordel med førerkort klasse B
 • Med hjemmel i Helsepersonelloven § 18 kreves politiattest ved tilsetting
 • Den som søker må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon 

Personlige egenskaper

 • Ved ansettelse vil det blir lagt vekt på personlig egnethet, samarbeidsevne og evne til selvstendig arbeid
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og reisevirksomhet 

Vi tilbyr

 • Et kreativt og stimulerende fagmiljø som setter pris på flerfaglighet
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjarte Frode Vik
Tittel: spesialist i psykiatri
Telefon: 72 82 36 30
Navn: Sidsel Jullumstrø
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 72 82 36 30
Navn: Haldis Eid
Tittel: spesialist i nevrolog
Telefon: 72 82 36 30
Hjemmeside
Arbeidssted
Østmarka, Habiliteringstjenesten for voksne, Divisjon Psykisk Helsevern, Avdeling Østmarka
Brøsetveien 100
7030 Trondheim