Kort om arbeidsgiver

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og  ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og
unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus fylke. Asker BUP har nå ledig vikariat for lege i spesialisering i 18 måneder. Stillingen er knyttet til ett av generalistteamene ved Asker BUP. Poliklinikken har
et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse
og mange ulike behandlingsmetoder. På Asker BUP er det god dekning med lege -
og psykologspesialister. Asker BUP har 29 kliniske fagstillinger fordelt på tre team, inkludert fire overlegestillinger og en stilling for lege i spesialisering, egen
nevrogruppe med to nevropsykologer og spesialister i klinisk pedagogikk, samt
et kontorteam. Asker BUP har et utstrakt samarbeid med kommunene vi skal
betjene, øvrige enheter i BUPA og Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre
Viken. Vi holder på med kompetanseutvikling innenfor flere fagområder. Vi
vektlegger god tilgjengelighet for barn og unge i vårt opptaksområde, godt
internt tverrfaglig samarbeid og utstrakt samhandling med fastleger og
førstelinjetjenesten. Asker BUP holder til i lyse og trivelige lokaler i
Kulturhuset i Asker sentrum med kort gangavstand til togstasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom  
 • Utstrakt samarbeid med barnas foreldre og nære omsorgsgivere
 • Deltakelse i BUPAs vaktordning, som for tiden er 14- delt
 • Samarbeid med og veiledning av førstelinjetjenesten 
 • Tverrfaglig teamsamarbeid med medarbeidere i poliklinikken
 • Veiledning og opplæring internt og eksternt
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram  
 • Legespesifikk undervisning og legemøter for alle leger i avdelingen avholdes regelmessig

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge i psykisk helsevern
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig godt
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper

 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å skape trivsel i en travel jobbhverdag
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Faglig allsidighet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt       

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kompetanseutvikling
 • Vi holder til i moderne lokaler i Asker kulturhus
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Jørgen Blom
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90655204
Navn: Eli Regine Emblemsvåg
Tittel: Overlege
Telefon: 67502100
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Asker BUP, Vestre Viken
Kirkeveien 206A
1383 Asker