Kort om arbeidsgiver
Universitetssykehuset i Nord-Norge søker spesialist innen psykiatri som ønsker å være med på videreutviklingen av Senter for psykisk helse og rusbehandling Silsand.

Senteret er en del av Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, lokalisert på Silsand i Lenvik kommune og Sjøvegan i Salangen kommune. Senteret består av poliklinikker for voksne, ambulant akutteam og en døgnenhet. Senteret ivaretar ansvar for det lokale tilbudet innenfor psykisk helsevern til voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til befolkningen i 11 Midt-Troms kommuner med til sammen ca 28.000 innbyggere over 18 år. Senteret er samlokalisert med poliklinikker for barn og unge.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk er en velfungerende poliklinikk med 17 behandlerstillinger. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med medarbeidere som har et bredt faglig tilfang. Vi driver ordinær individualterapeutisk virksomhet, og har et bredt kurs- og gruppetilbud. Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø, etterstreber et høyt faglig fokus og prioriterer videreutdanning av våre medarbeidere.

Ambulant akutteam er tilbud for mennesker i akutte psykiske kriser. Teamet samhandler tett med kommunale hjelpeinstanser med målsetning om å tilby rask bistand for å forhindre forverring av akutte tilstander. Teamet er tverrfaglig sammensatt og har 6 stillinger.

Døgnenheten vår er en velfungerende sengepost med 12 plasser. Personalet er tverrfaglig sammensatt. Enheten tar imot planlagte og akutte innleggelser av mennesker med psykiske- og/eller ruslidelser. Det vektlegges tett samhandling med kommunale instanser og internt i sykehuset.

Dette er en spennende virksomhet med mange interessante faglige utfordringer.

Silsand ligger på vakre Senja, rett ved Finnsnes, hvor det er gode kommunikasjoner til Tromsø og Harstad med flere daglige hurtigbåtforbindelser. Det er ca. 45 km å kjøre til Bardufoss flyplass.

Området er kjent for sitt mangfold hva angår muligheter for storslåtte naturopplevelser. Her er det muligheter for fine fjellturer, panoramautsikt fra kajakk, toppturer, og sykling i fantastiske omgivelser. I nærområdet ligger det også til rette for fartsfylte opplevelser i alpinanlegg, for å nevne noen av mulighetene.

Ta gjerne kontakt og ring oss!

Vennligst oppgi 2 referanser.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Styrke den medisinsk-faglige delen av behandlingen
 • Spesialistbistand inn i de ulike pasientforløpene
 • Veiledning og oppfølging av lege i spesialisering
 • Undervisning
 • Deltagelse i vaktordning
 • Ansvar for pasienter på tvunget vern uten døgnopphold
 • Primæroppgaver vil per nå være knyttet til poliklinisk virksomhet, men ved behov for å løse arbeidsoppgver knyttet til døgnvirksomhet, vil dette kunne endres. 
 • Arbeidsstedet vil være poliklinikken, men ved behov og etter avtale vi bistand til andre enheter og seksjoner kunne være aktuelt.
 • Vaktordning
 • Samarbeid med øvrige seksjoner i avdeling og klinikk for å løse spesialistoppgaver
 • Samarbeid med kommunehelsetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring (innen spesialfelt)
 • Faglig sterk
 • Spesialist innen psykiatri 

Personlige egenskaper

 • Evne til samhandling og tverrfaglig samarbeid.
 • Fleksibel og bør trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø.
 • Pasientorientert.
 • Gode kommunikasjonsevner med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.
 • Positiv og imøtekommende.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale, samt i henhold til gjeldende overenskomster;
  • Rekrutteringstillegg på kr. 100 000,- som etter 2 år i stillingen økes til kr. 200 000,-.
  • Overleger gis 4 mnd studiepermisjon med lønn etter 5 års tjeneste.
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Deltakelse i desentralisert vaktsamarbeid med hjelp av videokonferanse (DeVaVi)
 • Et spennende faglig miljø å jobbe i, der tverrfaglighet og gode kollegiale relasjoner vektlegges.
 • Vi er fleksible i forhold til personlige ønsker som tilrettelegging av arbeidstid og mulighet for forskning.

Utdanningsretning

 • Medisinsk embetseksamen

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Svensk
 • Norsk
 • Dansk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Espen Falch-Nicolaisen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 77754700
Hjemmeside
Arbeidssted
Senter for psykisk helse og rus behandling Midt-Troms
Hallveien 4
9303 Silsand