Kort om arbeidsgiver

Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen? Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør? Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjonen om å gi den beste pasientbehandlingen? Da oppfordrer vi deg til å lese videre.

Rehabiliteringsavdelingen, seksjon UNN Harstad, har ledig vikariat for lege i spesialisering i fysikalsk og rehabiliteringsmedisin fra snarest, eller etter avtale. Ett års varighet, med mulighet til forlengelse.  Arbeidet byr på interessante faglige oppgaver.

Andre LIS hos oss har sagt at:

 • "Arbeidet med spesialisert rehabilitering i sykehus er mer komplekst og interessant enn jeg forventet."
 • "En stor fordel er at man får følge pasientene over tid, og har mulighet til medisinsk utredning og oppfølging i et helhetsperspektiv."  

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost med 11 rehabiliteringsplasser samt poliklinisk virksomhet
 • Medisinsk utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med ulik diagnose
 • Arbeidet fordrer nært tverrfaglig samarbeid med mange ulike faggrupper.
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har høy motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Dagarbeidstid
 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og fokus på praktisk og teoretisk opplæring og undervisning
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørg Steiro
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41550919
Navn: Guri Heiberg
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 95948500
E-post: guri.heiberg@unn.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad
St. Olavs gate 70
9480 Harstad