Kort om arbeidsgiver
Rana kommune er med i ALIS-Nord prosjektet med 2 plasser.

Det er fra 01.03.2020 ledig fastlegehjemmel på Øvermo legesenter, der tiltredende lege blir med i ALIS-Nord prosjektet. 

Øvermo legesenter ligger i sentrum i Mo i Rana. Veldrevet legepraksis med 4 fastleger og hyggelig og kompetent personell. Infodoc journalsystem. Listelengden er på 700 pasienter. Kollegaene på legesenteret er spesialister i allmennmedisin og ønsker bidra med god veiledning og supervisjon

For hjemmelen gjelder:
 • ALIS-NORD næringsvirksomhet.
 • Kommunen dekker kursutgifter som ikke dekkes av utdanningsfond 2
 • Økonomisk kompensasjon for fravær fra praksis pga. veiledning og kurs.
 • Veiledning av erfarne allmennleger og tilrettelegging for videreutdanning.
 • Dekning av flytteutgifter ihht. til Rana kommune sitt reglement
 • Mulighet til å leie bolig fra kommunen.
 • Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er cirka tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke, og vil være en naturlig del i et utdanningsløp.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin vil bli prioritert.
 • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt Anette Fosse og spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til Frode Berg

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Søknad skal sendes elektronisk.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anette Fosse
Tittel: fastlege Øvermo legesenter
Telefon: 916 22 312
E-post: anettfos@online.no
Navn: Frode Berg
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2019/415
Arbeidssted
Øvermo legesenter
Fridtjof Nansens gate 2B
8622 MO I RANA