Kort om arbeidsgiver
Fastlegen ved Osan legesenter går av med pensjon og kommunen søker en person til å overta driften av legesenteret. Listestørrelsen er per tiden 1625 på grunn av at dette har vært en deleliste der junior sluttet i stillingen i sommer.

Kommunen planlegger at denne listen skal deles i to i løpet av høsten. I så fall kan to stykker tilbys hjemmel fra denne søkerlisten. Hjemmelen er også søkt omgjort til kommunal stilling. Forutsatt politisk vedtak høsten 2019 vil hjemmelen deles i to og begge disse da kommunalt fastlønnede eller null-liste. Det er også mulighet for at hjemmelen flytter lokalisasjon sammen med andre legekontor i kommunen

Kommunen har en god og kvalitativ legevakt med pågående oppgradering til nye lokaler. Per tiden har legene 9-delt vakt. Vaktene er fra 15.30 til 08.00 på hverdager og 24 timer i helg og høytid. Vaktens karakter er meget varierende.

Legesenteret søker nå:
 
Fastlege 100 % stilling driftsform avhengig av politisk vedtak.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsoppgaver
 • Fastlegeoppgaver
 • Inngå i kommunens vaktordning 1 dag per uke samt legevakt på kveld og natt
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege- helst spesialist i allmennmedisin
 • Gjennomført LIS1 (norsk turnustjeneste)
 • Gode norskkunnskaper.
 • Datakunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt, samt å kunne arbeide i team og selvstendig
Vi tilbyr
 • Lønnsvilkår: Privat hjemmel- basistilskudd fra kommunen.
 • Variert arbeid i positivt miljø. Godt faglig miljø for legene.
 • Kommunen er i en prosess i forhold til fastlegekontorenes driftsform, vilkår for tiltredelse kan således forhandles i tiltredelsesprosessen. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vågan kommune
Kontaktperson
Navn: Jan Håkon Juul
Tittel: Enhetsleder ved Vågan lokalmedisinske senter
Telefon: 75 42 02 46
Søknad
Søknad merkes: 4142081762
Arbeidssted
Osan legesenter
Fjellvåkveien 2A
8300 SVOLVÆR