Kort om arbeidsgiver
 • Har du et oppriktig engasjement for å bidra til utvikling av pasientens helsevesen?
 • Er du opptatt av å gjøre en god jobb samtidig som du hele tiden forsøker å forbedre jobben du gjør?
 • Vil du bidra til å virkeliggjøre vår visjon om å gi den beste pasientbehandlingen?

Da oppfordrer vi deg til å lese videre!

Rusavdelingen har ledig fast stilling for overlege i rus og avhengighetsmedisin, Russeksjon Tromsø.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Innenfor rusbehandling omfatter virksomheten p.t. ruspoliklinikk og 5 døgnbaserte virksomheter. Klinikken har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet av god kvalitet.

Rusavdelingen består av 2 seksjoner:

 • Russeksjon Narvik (bestående av Avrusningsenhet og Døgnenhet)
 • Russeksjon Tromsø (bestående av Ruspoliklinikken, Avrusing, Restart og Rusbehandling ung)

 

Leger som er ansatt hos oss sier at:
"Det er så flott å jobbe her hvor vi ser mennesket som en helhet!"
"Mørketiden var utfordrende i starten, men jeg har lært å like den :)"
"Både midnattsol og nordlys - herlig!" 

- og det er vi helt enige i :)

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost og/eller poliklinikk
 • Bidra til progresjon og forventet utvikling til utdanningsforløpene
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Du må ha autorisasjon som spesialist innen rus og avhengighetsmedisin. Andre spesialiteter kan vurderes.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du identifiserer deg med UNN sine strategier og verdigrunnlag.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du er ambisiøs på egne og institusjonens vegne.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • rekrutteringstillegg
 • Tromsø byr på fantastiske muligheter for kulturell adspredelse, og naturutfordringer i massevis.

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Minna K. Hansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 77754860
Navn: Dorota S. Johansen
Tittel: seksjonsoverlege
Telefon: 77754678
Hjemmeside
Arbeidssted
Fellesfunksjoner Russeksjon Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø