Kort om arbeidsgiver
Gjesdal kommune har ledig delehjemmel, listelengde ca 1300 personer tilknyttet Helsebanken Legesenter.
Helsebanken Legesenter er et 4-legesenter lokalisert i nye lokaler i Handelsparken Ålgård.
SystemX journalsystem brukes ved legesenteret. Siden dette er en deleliste er der stor fleksibilitet i forhold til arbeidsmengde og arbeids tid. Kommunen kan gi mulighet for tilskudd eller fastlønn i en oppstartsperiode.


Arbeidsoppgaver
  • Åpen og uselektert allmennpraksis  
  • Plikt til deltagelse i interkommunal legevakt ved Sandnes legevakt.  
  • Inntil 7,5 t/uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen.

Kvalifikasjoner
  • Autorisasjon som lege i Norge

Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet med gode samhandlingsevner og kommunikasjon vektlegges.
  • Søker må ha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig samt god samfunnskunnskap/-forståelse
Vi tilbyr
Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. Ansatte som arbeider med barn, unge eller yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må framlegge politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse
Hjemmelen er en vanlig fastlegestilling med basistilskudd fra kommunen og refusjon fra HELFO. Kommunen kan gi mulighet for tilskudd eller fastlønn i en oppstartsperiode. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Petter Torvik
Tittel: kommunelege
Telefon: 90115005
Navn: Erik Olai Hauge
Tittel: fastlege Helsebanken legesenter
Telefon: 51612122
Arbeidssted
Helse, bo- og hjemmetjenester
Ålgådsheia 10
4330 ÅLGÅRD