Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidsstedet
Gjøvik interkommunale legevakt er legevakt for 7 kommuner; Gjøvikregionen (Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre 
Land, og Gjøvik), samt Gran, Lunner, og dekker legevaktansvaret for ca 94 000 innbyggere.
Gjøvik interkommunale legevakt har tilhold i Gjøvik sykehus sine lokaler.

Gjøvik kommune er vertskommune for Gjøvik interkommunale legevakt og søker etter ny legevaktsoverlege. 
Stillingen er 50 %, og forutsettes kombinert med minimum 20 % deltakelse i vaktordningen.

Gjøvik interkommunale legevakt er planlagt inn i nye, større og tilpassede lokaler på Gjøvik sykehus fra sommeren 2020. Ny legevaktsoverlege får stor mulighet til å forme en legevakt for fremtiden.

Gjøvik interkommunale legevakt har godt etablerte rutiner nedfelt i Systembok for Gjøvik interkommunale legevakt.

Vi søker etter en engasjert, kunnskapasrik og utviklingsorientert lege med interesse for akuttmedisin og primærhelsetjeneste. 
Spesialister allmennmedisin, samfunnsmedisin, anestesi eller annen relevant spesialitet, eller andre, oppfordres til å søke.

Gjøvik kommune har ca 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-  og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Arbeidsoppgaver
 • Legevaktsoverlege har det medisinskfaglig ansvar for Gjøvik interkommunale legevakt.  
 • Legevaktoverlege vil jobbe tett sammen med virksomhetsleder for Gjøvik interkommunale legevakt, som har personalansvar for sykepleiere.
 • Konkrete oppgaver tilknyttet møtevirksomhet og legeturnus (vaktliste).
 • Videreutvikle legevaktstjenesten, både kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling, og ifbm med planlagt utvidelse. 
Turnus.

Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter en lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste/LIS1, gjerne spesialist i allmennmedisin, anestesi, eller samfunnsmedisin.
 • Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Stillingen krever evne til selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner, evne og vilje til å ta initativ, og jobbe proaktivt.
 • Relevant erfaring og personlige egenskaper tillegges vekt.
 • Godkjent politiattest.
Vi kan tilby
 • Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid.
 • Stimulerende og tverrfaglig arbeidsmiljø, og et Fagråd å støtte seg til.
 • Offentlig pensjonsordning.
Kontaktpersoner
Nærmere informasjon om stillingen ved Siri Fuglem Berg, kommuneoverlege, tlf. 907 01 011, 
Linda Berg, virksomhetsleder Gjøvik interkommunale legevakt, tlf. 971 91 118 eller Lene Berntzen, konst. tjenesteleder Helse, tlf. 994 47 850.

Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig 
søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, 
religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.


Søknadsfrist    31.10.2019    Utlyst dato    18.09.2019    Vårref    3784
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Siri Fuglem Berg
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 907 01 011
Navn: Linda Berg
Tittel: Virksomhetsleder Gjøvik interkommunale legevakt
Telefon: 971 91 118
Navn: Lene Berntzen
Tittel: Konst. tjenesteleder Helse
Telefon: 994 47 850
Arbeidssted
Gjøvik interkommunale legevakt GIL
Kyrre Grepps gate 11
2819 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image