Eg søker vikar grunna farspermisjon, oppstart 02.12.2019 (ved ønske kan oppstart utsettast til 02.01.2020).

Legekontoret ligg i Indre Arna, Bergen kommune. Gangavstand frå togstasjonen, med 8 minutt togtur til/frå Bergen Sentrum.
Veldrive legekontor med 4 fastlegar, 3 sekretærar, betalingsautomat, romslige lokaler, oppussa i 2015. Aktivt og hjelpande kollegium, og mulighet for supervisjon og veiledning. Journalsystem er Infodoc Plenario, mulighet for heimekontor, og vi nyttar helsenorge til pasientkommunikasjon.
Velpleid og overkommelig liste på 750 pasientar, oppdaterte oversikts-bilete så det er enkelt å få sjukdomshistorikk på pasientane.

Vikariat på mi liste vil vere 50%, pluss 10% stilling (ein halv dag i veka på helsestasjon/skulehelseteneste).


Det er også aktuelt for nokre av dei andre legane på kontoret å ha vikar td. ein dag kvar i veka. Vi kan dermed få til vikariat tilsvarande 50-100% i 6 månader, og godt mogleg lenger om det er ønskeleg, og vikar er skikka.

Erfaring frå fastlegearbeid og journalsystem er ein fordel, men det er viktigare at du er imøtekommande, ærleg og hyggeleg.

Ta kontakt ved spørsmål.
Alf David Antoni Myklebust
Mobil: 95246528 (ring gjerne ettermiddag/kveld fram til kl 22)
alfdavidantoni@hotmail.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Alf David Antoni Myklebust
Tittel: Fastlege
Telefon: 95246528
E-post: alfdavidantoni@hotmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
3 Leger DA
Indre Arnavegen 175
5261 INDRE ARNA