Välkommen till institutionen för medicin. Vår verksamhet sträcker sig över stora kunskapsområden, där vi bedriver framgångsrik forskning och utbildning, från molekyl till samhälle. Vår forskning sker i tätt samarbete med sjukvården i Västra Götalandsregionen med fokus på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskningen inom institutionen omfattar flera av de stora folksjukdomarna, däribland osteoporos, diabetes, och fetma, men också blodsjukdomar, hormonsjukdomar, reumatologi, allergologi, sjukdomar i lever, mage och tarm, och nutritionshälsa. Mycket av vår undervisning sker på läkarprogrammet, dietistprogrammet och inom folk- och globalhälsa.

Ämne
Invärtesmedicin


Ämnesbeskrivning
För denna anställning som universitetslektor i invärtesmedicin ingår någon av de invärtesmedicinska specialiteterna, reumatologi, allergologi eller akutsjukvård, i enlighet med Socialstyrelsens beskrivning av specialistområdena.

Vid tillsättning kan anställningen komma att ämnesmässigt specificeras med en inriktning som överensstämmer med innehavarens specialistkompetens.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin samt även verksamhetsförlagd undervisning i samarbete med universitetssjukvården inom Västra Götalandsregionen. Även kursansvar och annan undervisning kan ingå.

I arbetet ingår också att bedriva forskning i enlighet med ett eget forskningsprogram samt i samverkan med andra inom relevanta ämnen. Det förväntas också ett aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel både som huvudsökande och som en del i andra forskargrupper.

Den kliniska tjänstgöringen genomförs inom ramen för en kombinerad tjänst som specialistläkare enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen och kan ha varierande innehåll, men baseras huvudsakligen på klinisk verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Viss administration relaterat till undervisning, forskning och klinik ingår också i anställningen.


Behörighet
Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörighetskraven är avlagd doktorsexamen, visad pedagogisk skicklighet och läkarexamen samt specialistkompetens i en av de invärtesmedicinska specialiteterna, reumatologi, allergologi eller akutsjukvård. Förmåga att kunna undervisa på svenska är också ett krav.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.


Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

De första bedömningsgrunderna, som viktas lika, är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer i internationella tidskrifter med peer-review samt kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprogram och dess relevans för verksamhetens inriktning. Förmåga att erhålla externa forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens är meriterande.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad pedagogisk utbildning, erfarenhet av undervisning inom läkarutbildning och god förmåga till handledning. Erfarenhet av kursansvar och pedagogiskt utvecklingsarbete är mycket meriterande.

Andra bedömningsgrunden är klinisk skicklighet. Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid klinisk erfarenhet och kompetens inom någon av de invärtesmedicinska specialiteterna, reumatologi, allergologi eller akutsjukvård. Erfarenhet av vetenskapligt och kliniskt ledarskap från nationella och internationella nätverk är meriterande.

Vid tillsättning är även administrativ skicklighet samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.


Anställning
1-2 tillsvidareanställningar, heltid med placering vid Institutionen för medicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:
- Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
- Bevis på läkarexamen eller motsvarande
- Intyg om specialistkompetens i en av de invärtesmedicinska specialiteterna, reumatologi, allergologi eller akutsjukvård
- Forskningsplan
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2019/1227 och skickas till:
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-12-02
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Professor Jan Borén
Tittel: Prefekt, institutionen för medicin
Telefon: +46 73-376 4264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se
Navn: Professor Gudmundur Johannsson
Tittel: Viceprefekt med ansvar för utbildning
Telefon: +46 70-528 0872
E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: PAR 2019/1227
Søknad sendes: Göteborgs universitet Sahlgrenska akademin HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg
Sverige
Sverige
Arbeidssted
Medicinaregatan 3
413 19 GÖTEBORG
sweden