I forbindelse med sykehusår trenger jeg en vikar i ett år fra og med januar 2020. Mulig å starte umiddelbart om ønskelig

Listestørrelsen er ca. 1000 pasienter, med listetak på 950 med naturlig avgang. Praksisen er en del av Kirkenes Legesenter i Sør-Varangen kommune, som er et meget veldrevet senter med 12 fastleger og to turnusleger. Det er et stort og flott legekontor med mange flotte kolleger. Gode inntektsmuligheter og med ca. 13-delt legevakt, med mulighet for mer dersom ønskelig. Kun leger med fullført turnustjeneste vil bli vurdert.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Axel Lupton
Tittel: Fastlege
Telefon: +4741636793
E-post: Axel.lupton@gmail.com
Arbeidssted
Kirkenes legesenter
Storgata 2
9900 KIRKENES