Vi kunngjør nå avtaler om sakkyndigtjenester i nevrokirurgi.

Mer informasjon finner du på npe.no.

Fullstendig kunngjøring er publisert på Database for offentlige innkjøp (doffin.no).
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Norsk pasientskadeerstatning
Kontaktpersoner
Navn: Mads Morten Nøjd
Tittel: fagsjef sakkyndighet
Telefon: 22 99 44 48
E-post: mmn@npe.no
Navn: Gro Marie Haugen
Tittel: koordinator sakkyndighet
Telefon: 22 99 46 90
E-post: gms@npe.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Norsk pasientskadeerstatning
Wergelandsveien 1
0167 OSLO