100 % avtalehjemmel for spesialistpraksis i øre-nese-halssykdommer er ledig etter nærmere avtale.
Praksisen er en del av en gruppepraksis og er lokalisert til Fritzøe Klinikk, Fritzøe Brygge 1 3264 Larvik.

Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening.

Praksis med avtalehjemmel skal drives i samsvar med nevnte rammeavtale. Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.
Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes.

Avtalespesialisten skal bidra til å oppfylle ”sørge-for” ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk, jf rammeavtalens punkt 4.1.

Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid og samarbeid med øvrig primær og spesialisthelsetjeneste, blant annet når det gjelder prioritering av pasienter.

Søkerne vil bli vurdert ut fra faglige kvalifikasjoner og erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet.

Det er ønskelig med bred poliklinisk erfaring og erfaring fra hørselsutredning og tilpasning av høreapparat.

Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge-for ansvar. jf. Rammeavtalen §1.3.

Nærmere opplysninger: Spesialist Vidar Holth, telefon 33 11 81 40 eller rådgiver Tina Sanders, e-post: tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no eller telefon 02411.

Søknad sendes kun elektronisk via søknadsskjema i webcruiter. 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Fritzøe Klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Vidar Holth
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 33 11 81 40
Navn: Tina Sanders
Tittel: Rådgiver
Telefon: 02411
E-post: tina.cecilie.sanders@helse-sorost.no
Søknad
Søknad merkes: 4138201306
Arbeidssted
Larvik
Fritzøe Brygge 1
3264 LARVIK