Kort om arbeidsgiver
100 % fast stilling

Stillingen er organisert i gastromedisinsk avdeling ved klinikk for medisin. Klinkk for medisin har ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter innen 9 fagområder. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø, med ca. 56 500 polikliniske konsultasjoner og 17 000 planlagte innleggelser per år. Totalt har avdelingen 151 senger, i tillegg står intermediær- og intensivsenger til avdelingens rådighet. Gastromedisinsk avdeling tilbyr varierte arbeidsoppgaver og utreder og behandler pasienter med fordøyelsessykdommer. Vi har egen sengepost med 18 senger. Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet både på Kalnes og i Moss. Gastromedisinsk avdeling har et bredt spekter av endoskopiske undersøkelser og prosedyrer. Avdelingen er tilknyttet prosjekt med CRC screening i samarbeid med Helsedirektoratet og Kreftregisteret. Som utdanningsavdeling gruppe I har vi et eget, strukturert utdanningsprogram for B-gren kandidater ved avdelingen. Avdelingen har egen vaktordning og søker skal delta i denne. Avdelingen har et hyggelig og engasjert fagmiljø og samarbeider godt med sykepleiergruppen.

Aktuelle kandidater kontaktes forløpende i hele søkeperioden.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Kvalifikasjoner
  • Spesialistgodkjenning i generell indremedisin og gastromedisin
  • Norsk autorisasjon 
  • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt

Personlige egenskaper
  • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
  • Evne til å kommunisere internt og eksternt
  • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
  • Ønske og motivasjon til faglig utvikling

Vi tilbyr
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Gastromedisink avdeling
Kontaktperson
Navn: Per Kristian Sandvei
Tittel: Avdelingsjef
Telefon: 957 94 909
Arbeidssted
Kalnes og Moss
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM