Kort om arbeidsgiver
Det gis basistilskudd tilsvarende ca. 800 listepasienter ved oppstart pr. hjemmel ved rekruttering til de nye fastlegehjemlene. Tilskuddet trappes ned over 2 år. I tillegg vil ca. 220 pasienter pr. hjemmel overføres fra annen fastlegehjemmel ved oppstart. 
 
Det er ledig kontorplass for begge hjemlene ved Farsund Legesenter. 
Informasjon om Farsund legesenter ligger vedlagt i stillingsannonsen på Farsund kommunes hjemmeside.

Tiltredelse etter avtale.
 
Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Kvalifikasjoner:
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt  eller  påbegynt
 • Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Relevant praksis er ønskelig
 • Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt 
Personlige egenskaper som vektlegges:
 • Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser
 • Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig
 • Evne til å være løsningsorientert og fleksibel
 • Evne til å være resultatorientert
 • Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet
 
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av de som får hjemlene.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk på www.farsund.kommune.no. Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).
 
Søknadsfrist: 18.11.19
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Farsund kommune
Kontaktperson
Navn: Anne-Margrethe T. Johnsen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 38 38 20 00
E-post: anne-margrethe.johnsen@farsund.kommune.no
Arbeidssted
Farsund kommune
Barbros gate
4550 FARSUND