Kort om arbeidsgiver
Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Vil du utvikle Norges og Nordens største senter for behandling av hjerte- og karsykdommer? Oslo universitetssykehus søker en tydelig og drivende klinikkleder som er synlig og motiverende i organisasjonen.
Klinikken har hovedvekt på høyspesialisert medisin. Vi utreder og behandler alle former for hjerte- og karsykdommer, og de fleste former for lungesykdommer. Klinikken er nasjonalt ledende innen nye behandlingsmetoder og driver forskning på høyt, internasjonalt nivå.

Hjerte-, lunge- og karklinikken består av fem kliniske avdelinger og to forskningsinstitutter - Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og Institutt for kirurgisk forskning. Instituttene drives i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, og med internasjonale samarbeidspartnere.

Vår visjon er å sette pasienten først med målsetting om å vær en pasientens førstevalg. Vi skal være den mest attraktive arbeidsplassen for helsepersonell, og forskning skal være driveren i utvikling av klinikkens behandlingstilbud.  


Arbeidsoppgaver
 • Ha overordnet ansvar for resultater og prosesser knyttet til ledelse, organisasjon og ansatte i klinikken
 • Sørge for at klinikken yter diagnostikk, behandling og service med høy kvalitet
 • Sørge for at klinikken og dens enheter ivaretar personal- og arbeidsgiverfunksjoner i henhold til lov- og avtaleverk og foretakets interne retningslinjer
 • Initiere og følge opp forbedring av klinikkens fagområder, arbeidsprosesser og grensesnitt mot sykehusets øvrige klinikker
 • Tilrettelegge for klinikkens fagutvikling og forskningsaktivitet på et ledende nasjonalt og internasjonalt nivå
 • Bidra til et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
Stillingen inngår i administrerende direktørs ledergruppe. Klinikkleder vil ha en dyktig stab rundt seg som vedkommende kan spille på lag med. Det vil være mulig å kombinere en akademisk stilling avhengig av kompetanse.  


Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse på høgskole/universitetsnivå
 • Relevant ledererfaring med dokumenterte resultater fra tidligere lederfunksjoner mht. kvalitet, økonomistyring og budsjettoppfølging
 • Formell lederutdanning er ønskelig
 • Gode kunnskaper innenfor ett eller flere av klinikkens fagområder
 • God medisinsk- og helsefaglig forståelse
 • Kjennskap til fag- og virksomhetsområder i sykehus
 • God kunnskap om forskning og utdanning; formell forskningskompetanse er ønskelig
 • Innsikt i IKT og teknologi
 • Erfaring fra ledelse innen omstillings- og utviklingsprosesser

Personlige egenskaper
 • Reflektert og strategisk tilnærming, evne til å tenke langsiktig og helhetlig
 • Tydelig, inkluderende og motiverende
 • Evne til å skape engasjement, dialog og godt samarbeid
 • Tillitsvekkende relasjonsbygger
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide strukturert og systematisk med krevende utfordringer
 • Fleksibel med evne til å finne konstruktive løsninger
 • Evne til å ta avgjørelser

Vi tilbyr
 • Utfordrende, variert og spennende hverdag i en kompleks organisasjon
 • Innsikt i dagsaktuelle problemstillinger og mulighet for påvirkning i viktige beslutninger
 • Mulighet til å påvirke i utviklingen av fremtidens sykehus
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Utstrakt samarbeid med dyktige kolleger som er ledende innenfor sine fagområder
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Reymert
Tittel: Admin. direktør
Telefon: 41477033
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver
Telefon: 91729682
E-post: per.hjertaker@headvisor.com
Arbeidssted
Hjerte-, lunge- og karklinikken
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo