Kort om arbeidsgiver

100 % stilling til FACT Fredrikstad/Hvaler ledig fra 01.01.2020

DPS Fredrikstad består av en allmennpsykiatrisk poliklinikk, et ambulant team og døgnbasert
behandlingstilbud. Poliklinikken i Fredrikstad gir tilbud til pasienter bosatt
i Fredrikstad og Hvaler kommune ca 85.000. Poliklinikken har 34 fagstillinger bestående
av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, LIS og høyskoleutdannede med
videreutdanning. Vi er en poliklinikk med et godt faglig- og sosialt miljø.Vi
holder til i Fredrikstad, nær jernbanestasjonen. 

Fredrikstad DPS skal i samarbeid med TSB (tverrfaglig spsialisert rusbehandling), Fredrikstad og Hvaler kommune opprette FACT som skal yte langvarig oppfølging til mennesker med alvorlige psykiske lidelser i deres lokalsamfunn.

I den forbindelse søker vi etter en psykiater som ønsker å engasjere seg i dette arbeidet.

Søknader behandles forløpende. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke
å bli oppført på søkerlisten.

 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og spesialistgodkjenning. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV.
  

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til nasjonale retningslinjer og pakkeforløp for voksne henvist til allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Deltakelse i FACT / tverrfaglig team DPS
 • Veiledningsoppgaver til samarbeidspartnere og ansatte i FACT, og i poliklinikk
 • Delta og være aktiv i etablering og oppbygging av FACT samt kontinuerlig fagutviklings- og forbedringsarbeid ved DPS 
 • Sørge for et helhetlig tilbud til pasienter med alvorlig psykisk lidelse med behov for langvarige koordinerte tjenester 
 • Ambulant virksomhet 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • God kjennskap til pakkeforløp i PHV og TSB samt TPH 
 • Ønskelig med bred klinisk bakgrunn og kjennskap til arbeid i FACT,  samt erfaring fra arbeid i allmennpsykiatrisk poliklinikk
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring fra arbeid med rus- og avhengighetsmedisin

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet og ønske om tverrfaglig teamarbeid 
 • Engasjement for FACT 
 • Evne til godt samarbeid i team
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Må kunne ivareta oppgaver innenfor spesialisthelsetjenesten
 • Bidra positivt i miljøet, både sosialt og faglig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • God arbeidskapasitet 
 • Faglig engasjement

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende arbeidsfellesskap i et solid fagmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et nytenkende og utviklende arbeidsmiljø
 • 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år for spesialister 
 • God pensjonsordning gjennom KLP
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Randi Maarud
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 468 53 854
E-post: randi.maarud@so-hf.no
Arbeidssted
DPS Fredrikstad, polikliniske tjenester
Cicignongt. 19
1606 Fredrikstad