Kort om arbeidsgiver

 

Regional sikkerhetsseksjon har ledig stilling som seksjonsoverlege.  (Offisiell tittel i personalsystemet er overlege) 

Seksjonen har tre kliniske døgnenheter på Dikemark i Asker. Seksjonen har også polikliniske enheter i Ungdomsenhetene Øst, Oslo og Bredtveit fengsler, samt Rettspsykiatrisk poliklinikk som ligger i politihuset på Grønland i Oslo. I tillegg drifter seksjonen Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvunget psykisk helsevern.

Seksjonen har følgende oppdrag:

 • Sikkerhetspsykiatri:
  stabilisering, utredning og behandling til personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd ovenfor andre, eventuelt med kompliserende tilleggsproblem eller komorbiditet som alvorlig personlighetsforstyrrelse, rusmiddelmisbruk, organisk hjerneskade, lett psykisk utviklingshemming m.v., jf phvl § 3-3 og kapittel 5
  innleggelse for utredning og behandling av pasienter fra varetekt, fengsel eller forvaring, jf phvl 3-3
 • Fengselspsykiatri:
  poliklinisk vurdering, utredning og behandling av innsatte i Oslo Fengsel, Bredtveit Fengsel og Ungdomsenheten Øst med psykiske lidelser av en alvorlighetsgrad som gir rett til helsehjelp fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, jf pbrl § 2-1b
  øyeblikkelig-hjelpfunksjon for innsatte som ennå ikke er fremstilt for varetekt for Sentralarresten i Oslo, jf sphl § 3-1
 • Rettspsykiatri:
  judisiell døgnobservasjon, jf stprl § 167
  prejudisiell vurdering, jf stprl § 165, fjerde ledd
  utarbeide og oppdatere retningslinjer, samt koordinere samhandling ved iverksettelse, gjennomføring og opphør av dom på tvungent psykisk helsevern, jf phvl § 5-2a
  føre register over personer dømt til tvungent psykisk helsevern, jf phvl § 5-2b

 

Du kan lese mer om Regional sikkerhetsseksjon her.

Stillingen er ledig pr d.d.
Politiattest kreves fremvist ved ansettelse.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert 

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgivning til seksjonsledelsen, samt øvrig personale i seksjonen
 • Delta i seksjonens ledergruppe
 • Delta i faglig utviklingsarbeid, kvalitetsforbedringsarbeid, forskning og aktuelt prosjektarbeid
 • Overordnet ansvar for veilednings- og undervisningsoppgaver som ledd i seksjonens kompetanseutvikling
 • Bistå i pasientbehandling iht seksjonens behov
 • Mulighet for å inngå i 14-delt bakvaktsordning i samarbeid med de andre seksjonene på Dikemark.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Erfaring fra klinisk arbeid med psykoser og anvendelse av psykisk helsevernloven
 • Erfaring fra sikkerhetspsykiatri, rettspsykiatri og/eller fengselspsykiatri
 • Det er ønskelig med erfaring innen forskning
 • Personlig egnethet vil bli  vektlagt
 • Det forutsettes at søkeren behersker norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe tverrfaglig

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter gjeldende avtale 

Utdanningsretning

 • Medisin

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Bjarne Dahl
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90656602
E-post: uxjaah@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Psykisk helse, nasjonale- og regionale funksjoner
Sykehusveien 18
1385 ASKER