Kort om arbeidsgiver

Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR)  har vi ledig 3 års vikariat for lege i spesialisering, LIS 3. Oppstart 02.01.2020. Avdelinga har spesialiserte tenestar innan rehabilitering og fysikalsk medisin. Rehabiliteringsposten har 9 senger. I tillegg har vi fysikalsk medisinsk poliklinikk. Avdelinga har 3 legespesialiststillingar og 1 LIS stilling. Ved døgnposten behandler vi pasientar med behov for spesialisert rehabilitering i sjukehus, m.a. hjerneslag, hovudskader, multitraumer, nevrologiske sjukdomar. Ved fysikalsk medisinsk poliklinikk kjem pasientar med muskel- skjelett og ledd-plager. Tverrfagleg tilnærming. 

Avdelinga er godkjent utdanningsinstitusjon innan spesialiteten.  

Arbeidsoppgåver

 • LIS 3 deltek i pasientarbeid ved spesialisert døgnpost og ved fysikalsk medisinsk poliklinikk. LIS 3 vil få opplæring, supervisjon og veiledning.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege. 
 • Ferdig LIS1-teneste
 • Gode norskkunnskaper, både munnleg og skriftleg. Søkarar med anna morsmål enn norsk, svens eller dansk, må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2nivå 

Personlege eigenskapar

 • Interesse for rehabilitering og fysikalsk medisin.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode kommuniksjons- og relasjonsferdigheter.
 • Både kunna arbeida i tverrfaglege team og sjølvstendig. 

Vi tilbyr

 • Interesanne og varierte arbeidsoppgåver. 
 • Teamarbeid
 • God fagleg supervisjon og veiledning
 • Engasjerte og dyktige medarbeidarar.  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Herborg Tegle
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 53491270
Hjemmeside
Arbeidssted
Fysikalsk medisin og rehabilitering seksjon Stord, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord