Kort om arbeidsgiver
Sentrale oppgaver vil være:
 • Ansvar for den daglige ledelsen av helseforetaket.
 • Videreføre arbeidet med å videreutvikle Oslo universitetssykehus og helseforetakets oppgaver innen pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende.
 • Arbeide for pasientsikkerhet og god kvalitet på tjenestene.
 • Ivareta sammenhengen mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste samt samarbeide med brukerne (brukerutvalg, pasientorganisasjoner), kommuner og andre samfunnssektorer.
 • Fremme digitalisering og teknologi i helsetjenestene og innføringen av digitale kommunikasjonsløsninger for pasienter og ansatte.
 • Motivere for kontinuerlig forbedring. Spesielt å sørge for drift innenfor disponible økonomisk rammer, samtidig som ressurser brukes slik at riktige tjenester prioriteres.
 • Styrke internkultur og involvere medarbeidere gjennom gode prosesser.
 • Ivareta HMS-arbeidet og utviklingen av gode systemer for virksomhetsstyring.
 • Være en synlig, samlende og resultatorientert leder.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller tilsvarende kompetanse.
 • Solid ledererfaring med dokumenterbare resultater fra tidligere lederfunksjoner.
 • God forståelse for sykehusets og spesialisthelsetjenestens oppgaver og rolle i samfunnet.
 • Erfaring fra helsesektoren vil bli vektlagt.
Ønskede personlige egenskaper
 • Har god samfunnsforståelse og sterk motivasjon for samfunnsoppdraget.
 • Har stor evne til strategisk helhetstenkning, og kan balansere fagkunnskap med organisatorisk og økonomisk forståelse.
 • Har god kunnskap om de utfordringer sektoren står overfor.
 • Har god kompetanse innenfor politiske og administrative beslutningsprosesser i offentlig sektor.
 • Har stor arbeidskapasitet og evner å motivere og lede krevende prosesser.
 • Trygg og ansvarlig, med en kommunikasjonsform som gir tillit, gode relasjoner, dialog og godt samarbeid.
 • Har forståelse for dynamikken i integrasjonen mellom universitetssykehuset og universitets- og høgskolesektoren, samt med andre utdanningsinstitusjoner.
 • Har god forståelse for drift og evne til å gjennomføre forbedringer og effektivisering
Kontakt gjerne våre rådgivere i Headvisor; Per Inge Hjertaker, tlf 917 29 682 eller Anders Bauge, tlf 901 56 249 for en samtale. Styrets leder, Gunnar Bovim, kan også kontaktes på tlf 954 67 446. Alle henvendelser før søknadsfristens utløp behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. Søknadsfrist er 5. desember 2019. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden er unntatt offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver
Telefon: 917 29 682
Navn: Anders Bauge
Tittel: Rådgiver
Telefon: 901 56 249
Navn: Gunnar Bovim
Tittel: Styrets leder
Telefon: 954 67 446
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO