Kort om arbeidsgiver
Vi er på jakt etter en overlege til vårt unge og dynamiske anestesilegemiljø.

I anestesiavdelingen jobber du på operasjonsavdelingen, dagkirurgisk enhet og felles kirurgisk og medisinsk overvåkningsenhet. Avdelingene har oppdatert teknisk utstyr.

Avdelingens størrelse gir varierte faglige utfordringer og gode muligheter for fleksibilitet.

Sykehuset samarbeider med Helse Bergen om mottak av Øyeblikkelig-hjelp-pasienter innen ortopedi og kirurgi.

Inntaket av kirurgiske pasienter utgjør ca 60 % ortopedi og 40 % generell kirurgi/urologi. Det utføres ca. 5200 anestesier pr. år fordelt på fem operasjonsstuer og en dagkirurgisk enhet med to operasjonsstuer.

Sykehuset har egen geografisk sektor innen indremedisin med en befolkning på ca 145.000. Anestesilegene behandler også pasienter på overvåkningsavdelingen som krever intensivbehandling, hovedsaklig medisinske pasienter.

Enheten har pr. i dag 9 overlegestillinger. Overlegene har 9-delt vaktordning som tilstedevakt. 
Sykehuset er godkjent som utdanningsinstitusjon, gruppe II i anestesiologi.   

 Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig

 

Kvalifikasjoner
 • Du har norsk autorisasjon og spesialist godkjenning i anestesiologi 
 • Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Ikke-nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må legges ved søknad (gjelder bare for helsepersonell) 

Personlige egenskaper
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Du har god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du må kunne arbeide godt både selvstendig og i team
 • Du trives med å arbeide i et tverrfaglig miljø og mestrer høyt tempo

Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende stilling
 • Lønn etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Frank Olsen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 004793454984
Navn: Heidi Bergsvåg
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 004746896847
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk
Ulriksdalen 8 c
5009 BERGEN