Kort om arbeidsgiver

Ambulant akutteam, Helgelandssykehuset har ledig fast stilling som Lege i spesialisering i psykiatri.

Stillingen inngår som en del av hovedbasen lokalisert i Mo i Rana. Vi har også distrikts baser i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Nedslagsfeltet er hele Helgeland med ca. 78 000 innbyggere. Rotasjon til andre enheter på DPS er en del i utdanningsløpet. Viser til utdanningsplanen på hjemmesiden vår.

Arbeidstid er per dags dato 40 timer per uke, dagtid. Vaktordning er under etablering, der LIS vil inngå som forvakt.

Øvrige ansatte ved hovedbasen er psykiater, psykologspesialist, psykolog, samt behandlere med bachelor og spesialisering i psykiatri. Vi har et naturlig og nært samarbeid med ansatte i distrikts basene både via reisevirksomhet og telemedisin.

Ambulant akutteam disponerer egne akuttsenger ved DPS døgnavdeling i Mo i Rana og i Mosjøen. Dette er en etablert tjeneste som har funnet sin velfungerende form. Ambulant akutteam inngår som selvstendig avdeling i DPS Mo i Rana. Samarbeid med øvrige avdelinger er naturlig. DPS Mo i Rana består av forøvrig Døgnavdeling for voksne, VOP, BUP, HAB, Rusavdeling og LAR tjeneste. De øvrige avdelinger har egne overleger og psykologspesialister. DPS Mo i Rana har nærmere 100 ansatte. 

På Helgeland har du unike muligheter til å benytte deg av den varierte naturen på fjellet og ved kysten - enten du allerede er vant til friluftsliv eller ønsker å bli det, i tillegg til livet i trivelige lokalsamfunn. Dette er stedet hvor du kan få action og ro i sjelen samtidig - ideelt for både småbarnsfamilier, unge og voksne tilflyttere.
Hos oss har du lov å brenne for noe i ditt fagfelt. Som ansatt i Helgelandssykehuset får du mye ansvar og utviklingsmuligheter, vi tilbyr deg et liv der du kan sette spor, både på jobb og i fritiden.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være i mest mulig tråd med nasjonale anbefalinger for ambulant akutteam.

Målgruppe er pasienter i akutte kriser, psykosetilstander, alvorlig affektive lidelse og akutt suicidalitet.

Vurdering og behandling; inkludert hjemmebehandling, vil være sentrale arbeidsoppgaver.
Samarbeid internt med andre faggrupper.
Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlingsteam.
Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat.
Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger.

Kvalifikasjoner

Godkjent autorisasjon som lege og gjennomført LIS 1 tjeneste.
Beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig.
Førerkort klasse B er en fordel.

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar.
Gode samarbeidsevner.
Fleksibel og løsningsorientert.
Trives med å jobbe i et tverrfaglig team.

Vi tilbyr

Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø.
Sterke og tverrfaglige miljøer.
God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring.
Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø.
Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud.
En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
Aktive velferdsordninger med forskjellige organiserte tilbud.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Bjørn
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 90544179
E-post: andreas.bjorn@helgelandssykehuset.no
Navn: Tor Inge Johansen
Tittel: Konstituert overlege
Telefon: 90592402
E-post: tor.inge.johansen@helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Ambulant akutteam MIR, Helgelandssykehuset HF
Sjøforsgata 36
8613 Mo i Rana