Kort om arbeidsgiver

Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal er samansatt av stråleterapieining, sengepost, lindrande team og poliklinikk i Ålesund, samt kreftpoliklinikk og lindrande team ved Volda, Molde og Kristiansund sjukehus. Avdelinga skal gi eit breitt onkologisk tilbod til kreftpasientar. Dette gjeld også pasientar utanfor Helse Møre og Romsdal sitt primærområde, om faglege og geografiske omsyn gjer dette naturleg.

Vi ved kreftavdelinga, Volda sjukehus, søker overlege med spesialitet innan onkologi. Det kan forekomme vaktordning ved Kreftavdelinga i Ålesund etter avtale. Det er felles fagmiljø og samarbeid med andre overleger i HMR, felles undervisning/fagmøter med Ålesund.

Arbeidsoppgåver

 • Kliniske arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte polikliniske konsultasjoner, håndtering av henvisninger, deltagelse på MDT møter og tilsyn.

Kvalifikasjonar

 • Oppnådd spesialitet innan onkologi.
 • Søker må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsegenskapar 
 • Trives i eitt aktivt og travelt miljø
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø 
 • Evnen til å jobbe sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldande overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Jo-Åsmund Lund
Tittel: Seksjonsleiar Legar
Telefon: 48055973
E-post: Jo-Asmund.Lund@helse-mr.no
Navn: Janne-Marie Håskjold
Tittel: Konst. seksjonsleiar Volda
Telefon: 41334102
E-post: Janne-Marie.W.Haskjold@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk og palliasjon Volda, Helse Møre og Romsdal HF
Volda sjukehus, kløvertunvegen 1
6100 Volda