Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har om lag 4200 årsverk fordelt på 6500 tilsette, og gir eit differensiert tilbod innan dei fleste fagfelta i somatikk og psykisk helsevern. Hovudoppgåvene våre er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande. Vår visjon er å vere "På lag med deg for helsa di." Vi ønskjer kvalifiserte søkarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillende politiattest. Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar. Les meir om oss på www.helse-mr.no
Seksjon for anestesilegar i Kristiansund er ein del av avdeling for anestesilegar i Helse Møre og Romsdal som igjen er ei avdeling i Klinikk for akuttbehandling i Helse Møre og Romsdal HF.

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling for Lege i spesialisering / anestesiologi  i  ca.18 mnd. med oppstart 01.09.2019 

Kvalifikasjonar

  • Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege, og må legge ved søknadsblankett for legestillingar
  • Må beherska norsk skriftleg og munnleg
  • Gode samarbeidsegenskapar

Personlege eigenskapar

  • Strukturert
  • Gode kommunikasjonseevner
  • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
  • Triveleg arbeidsmiljø
  • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Peter Tolnai
Tittel: Seksjonsleiar ( lege)
Telefon: (+47) 90269205
E-post: Peter.Tolnai@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesileger Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Kristiansund sjukehus
6501 Kristiansund N