Rødtvet Legesenter er et veldrevet legesenter med to fastleger. Kontoret har to medarbeidere og stabilt personale. Legesenteret er organisert som AS.
Legekontoret bruker InfoDoc. Laboratoriet er utstyrt som et vanlig moderne legekontor.  Nåværende listelengde er 1100.
Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. 
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.
Kun elektroniske søknader via webcruiter vil bli vurdert. 

Attester og vitnemål tas med til intervju.
Søknadsfrist er den 01.10.2019

Arbeidsoppgaver
  • Generelle allmennmedisinske oppgaver
  • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, legearbeid eller planarbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
  • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende.
  • Påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Fortrinnsvis sykehustjeneste. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen.
  • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid. 
  • Kjennskap til lokale helsetjenester og planarbeid 
Kontaktperson:
Fastlege: Sadia Ibrahim, epost: rodtvetlegesenter@gmail.com, tlf: 95437647
Bydelsoverlege: Karoline Harding, tlf. 2180 2180

Personlige egenskaper
  • Personlig egnethet vektlegges sterkt
  • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
  • Gode samarbeidsevner.
Vi tilbyr
Bydel Grorud har en stabil og god legetjeneste fordelt på 6 legekontorer. Bydelen vedtok i 2018 en legeplan for bydelen. Bydel Grorud kan tilby en faglig og spennende legetjeneste hvor det er etablert et godt samarbeid mellom legene og bydelsoverlege / bydelsadmibnistrasjon
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune bydel Grorud
Arbeidssted
Rødtvet Legesenter
Kakkelovnskroken
0954 OSLO
Søk på stillingen