Helse Midt-Norge RHF er ett av fire regionale helseforetak i Norge. Disse eies av staten ved Helse- og omsorgsdepartementet og skal sørge for at befolkningen får tilgang på spesialiserte helsetjenester med god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF har overordnet ansvar for spesialisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal. Virksomheten er organisert gjennom 4 helseforetak som eies av Helse Midt-Norge RHF. I tillegg er Helse Midt-Norge IT  (HEMIT) og Driftssenteret for logistikk og økonomi en del av Helse Midt-Norge RHF. Helseplattformen AS er eid av Helse Midt-Norge RHF. Den samlede virksomheten omfatter ca 22 000 medarbeidere og et årlig budsjett på vel 21,8 milliarder kroner.

Helse Midt-Norge RHF er lokalisert på Stjørdal. Se ytterligere informasjon på www.helse-midt.no
Da en av våre avtalespesialister slutter etter oppnådd aldersgrense, har Helse Midt-Norge RHF ledig 100 % hjemmel innenfor fagområdet Indremedisin. Hjemmelen er lokalisert i Ålesund. Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell indremedisinsk praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Den generell indremedisinske praksis kan kombineres med praksis innen spesialistens subspesialitet.  Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og sammen skal det på denne måten skapes balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF. Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
 • Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet

Kvalifikasjoner
 • Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning i indremedisin. 
 • Ansiennitet og relevant videreutdanning.     
 • Praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis innen indremedisin

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Erfaring og praksis medregnet erfaring som spesialist
 • Innretning av praksis

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR» Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 413 22 145
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
Navn: Kristin Løland Jakobsen
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 414 17 826
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4098811399
Arbeidssted
Ålesund
6010 ÅLESUND
Søk på stillingen