Kort om arbeidsgiver
Da en av våre avtalespesialister skal slutte blir det innenfor fagområdet øyesykdommer ledig 50% avtalehjemmel lokalisert på Oppdal. Helse Midt-Norge RHF ønsker en praksis med generell oftalmologi uten cataractkirurgi. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem. .Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og sammen skal det på denne måten skapes balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF. Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 18,75  timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.

Arbeidsoppgaver
 • Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
 • Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet

Kvalifikasjoner
 • Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning
 • Ansiennitet og relevant videreutdanning
 • Praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Erfaring og praksis medregnet erfaring som spesialist
 • Innretning av praksis

Vi gjør oppmerksom på at HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»   
Legg også ved kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning.  
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: 412 14 382
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: 413 22 145
Navn: Harald Guldsten
Tittel: Avtalespesialist
Telefon: 958 07 780
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4118284819
Arbeidssted
Trondheim
7400 TRONDHEIM