Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.
Ved Medisinsk avdeling er det ledig en fast 100 % overlegestilling i gastroenterologi. 

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for ca 135 000 innbyggere i 3 vestlige bydeler. I tillegg har sykehuset ansvaret for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd i ytterligere fem bydeler - til sammen 330 000 innbyggere. Sykehuset avlaster også Akershus Universitetssykehus ved å ta imot medisinsk og kirurgiske akuttpasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner.

Medisinsk avdeling er en ikke-seksjonert avdeling med 80 senger fordelt på 3 sengeposter. Intensivavdeling deles med øvrige avdelinger på sykehuset. 
Avdelingen dekker alle indremedisinske grenspesialiteter bortsett fra nefrologi og endokrinologi.
Avdelingen er godkjent som utdanningsavdeling innen øvrige medisinske spesialiteter.
Det er 12-delt bakvaktsordning i generell indremedisin for overleger med LIS-leger i tilstedevakt. Søkere som ikke ønsker å inngå i vaktordningen vil også komme i betraktning. 
Avdelingen har pr. i dag ansatt 3 gastroenterologer. Sykehuset ønsker å styrke det gastromedisinske området med en ny 100% stilling.
 Det utføres årlig over 3000 skopiundersøkelser ved gastrolab i samarbeid med Kirurgisk avdeling.
Avdelingen har en stor og aktiv IBD-poliklinikk.
Overleger i avdelingen tar del i veiledning og strukturert undervisning av LIS i henhold til ny utdanningsstruktur.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter spesialist i gastroenterologi med generell indremedisinsk kompetanse.

Personlige egenskaper
Vi legger stor vekt på bredt faglig engasjement samt personlige egenskaper som godt humør, gode samarbeidsevner og fleksibilitet og evne til å motivere medarbeidere.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Arild Hagesveen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 22 45 15 00
Navn: Thomas Svendsen
Tittel: Leder for legetjenesten ved Medisinsk avd
Telefon: 22 45 15 00
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO