Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens rundt 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel en time fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst. Hamar skal være en bærekraftig mjøsby som satser på utvikling både for mennesker og næringsliv. 

Helse og omsorg er Hamar kommunes største driftsenhet med ca 1700 ansatte fordelt på 950 årsverk. Avdelingen er stolt av å yte gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggere i alle aldre, slik at de opplever egenmestring og trygghet. Det er et mål i Hamar kommune at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, så en stor andel av tjenestene utøves i den enkeltes hjem. Sentralt i utviklingen av bærekraftige tjenester med rett kvalitet står god brukermedvirkning, faglig dyktighet, innovasjon, digitalisering og tidlig bruk av ny teknologi. Hamar kommunes verdier er Åpen, Pålitelig, Modig og Helhetlig. 
Ved Stortorget legesenter er det ledig fastlegehjemmel fra 01.01.2020. Det er per dags dato ca 1300 pasienter på listen. Legesenteret er en veldrevet 4-legepraksis beliggende i lyse, trivelige lokaler med utsikt mot Mjøsa, sentralt på Hamar. Det er ansatt 3 dyktige legesekretærer i til sammen 2,8 årsverk. Legesenteret har System X journalsystem godt innarbeidede rutiner, moderne utstyr, eget laboratorium, spirometri, 24-timers BT; EKG, Tonometer, Kryo. Legesenteret er organisert som DA.


Arbeidsoppgaver
 • Den som overtar fastlegehjemmelen, forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene.
 • Legen er forpliktet til å delta i den allmennmedisinske legevaktsordningen. Nåværende lege har kommunal bistilling som sykehjemslege, 7,5 t/uke.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1 / turnus eller tilsvarende
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Kandidaten må være spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
 • Relevant erfaring fra fastlegepraksis vektlegges.

Utdanningsretning
 • Medisin / Helse / Sosialfag
 • Utdanningstittel: Lege

Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
 • Ved tilsetting legges det betydelig vekt på personlig egnethet
 • For øvrig vektlegges læringsvilje, engasjement og ansvarsbevissthet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr
 • Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, ASA 4310.
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Shahid Ahmad Lohan
Tittel: Lege
Telefon: 400 47 292
Navn: Turid Haugen Karset
Tittel: Leder
Telefon: 481 48 095
Arbeidssted
Stortorget legesenter
Torggt. 83
2317 HAMAR
Mer om arbeidsgiver
teaser image