Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig et årsvikariat for LIS med ønsket tiltredelse snarlig.
 
Bergensklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB), og vi er en av landets største ideelle institusjoner innen rusfeltet. I henhold til avtale med Helse Vest RHF gir Bergensklinikken tilbud om avrusing, stabilisering, poliklinikk og døgnbehandling, samt ambulante tjenester. All behandling er kjønnsdifferensiert.
Bergensklinikken er godkjent for store deler av spesialistløpet i legespesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin, og har overleger som er godkjente spesialister i faget.
 
Legegruppen i Bergensklinikken totalt 12 legestillinger hvorav 7 er LIS-stilling. I tillegg en deltidstilknyttet psykiater. Vi har 2-sjiktet vaktordning. Vaktordningen for LIS er hjemmevakt.
 
Søkere til LIS-stilling må ha gjennomført turnustjeneste (tilsvarende del 1 i spesialistløpet i ny ordning).
 
For ytterligere informasjon om behandlingstilbudet og organisering av Bergensklinikken vises til www.bergensklinikkene.no
  • Bergensklinikken driver forsknings- og utviklingsarbeid i nær tilknytning til det kliniske arbeidet og til Korus Bergen sine oppdrag i nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  
  • Vi tilbyr en spennende jobb med faglige utfordringer, samt faglig veiledning og kompetansehevende tiltak innen arbeidsfeltet og nærhet til forskningsmiljø
  • Personlig egnethet, evne til fleksibilitet og samarbeid, samt relevant kompetanse og erfaring vektlegges
  • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
  • Fra lønnen trekkes 2 % for medlemskap i pensjonsordning
 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Bergensklinikkene
Skuteviken
Kontaktpersoner
Navn: Camilla B Methlie
Tittel: Avdelingssjef døgnbehandling
Telefon: 488 87 009
E-post: post@bergensklinikkene.no
Navn: Mai-Elin Hagenes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 48 461
E-post: post@bergensklinikkene.no
Søknad
Søknad merkes: LIS
Send søknad på mail
Arbeidssted
Bergensklinikken
Nye Sandviksvei 84
5032 BERGEN
Søk på stillingen