Ledig fast i stilling som lege i spesialisering – generell kirurgi.

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger, samt forskningsutvalg, bekkensenteret og stab.

Vi har pasientvennlig driftsmodell i alle våre avdelinger og har ansvar for utredning, behandling og forskning innen de ulike kirurgiske fagområdene.

Enheten har 1250 ansatte.

Se vår Ahus film her!

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer rotasjon mellom fagavdelingene i gastroenterolgisk kirurgi, urologi og kar/thoraxkirurgi.
 • Det tilbys også rotasjon til bryst/endokrinkirurgisk avdeling.
 • Rotasjon skjer planmessig for å sikre god progresjon og gjennomføring av obligatoriske spesialistkrav (se utdanningsplan i generell kirurgi på legeforeningens sider).
 • Vakttjeneste som primær - eller sekundærvakt.
 • Avhengig av tidligere erfaring tilbyr vi utdanning innen gammel eller ny utdanningsordning, og vi tilbyr både LIS 2 - og LIS 3-utdanning. 
 • Utdanningen prioriterer opparbeidelse av ferdigheter og teori for å håndtere et bredt spekter av akutte tilstander.
 • Utdanningen ivaretas gjennom veiledning, obligatorisk internundervisning og obligatoriske kurs i Legeforeningens regi.
 • Det arrangeres også interne kurs og obligatorisk LIS-undervisning.
 • Hver LIS får tildelt en egen veileder og avdelingen har en egen utdanningsplan for å sikre progresjon.
 • Vi tilstreber at spesialistutdannelsen gjennomføres på normert tid.
 • Tjenesten utføres i hovedsak ved Ahus - men rotasjon utenfor Nordbyhagen må påregnes for å gjennomføre hele spesialistutdanningen, Kongsvinger sykehus er en del av hekseforetaket.
 • Du må også påregne selv å veilede, supervisere og undervise andre LIS, turnusleger og medisinstudenter.
 • Som ferdig legespesialist vil arbeidsgiver disponere din arbeidstid etter avdelingens behov og i henhold til gjeldende avtaler og regelverk.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk godt både muntlig og skriftlig
 • Søker bør ha gjennomført norsk turnustjeneste eller tilsvarende
 • vakterfaring og -kompetanse må dokumenteres
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner er ønskelig
 • Kun søkere med kirurgisk erfaring vil komme i betraktning. Interessenter uten kirurgisk erfaring bes om å kontakte sykehuset på annet vis.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Bidra til et koordinert helsetilbud
 • Samhandlingskompetanse
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning
 • stort og variert pasientvolum
 • Strukturert opplæring, veiledning og supervisjon
 • Internundervisning
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift
 • Alle søkere må søke elektronisk.
 • Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes.
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Erik Kjæstad
Tittel: Overlege
Telefon: 95241123 / 67964435
E-post: eike@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske assistentleger, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen