Kort om arbeidsgiver
Medisinskfaglig ansvarlig overlege 100% stilling Skien Helsehus
 
De spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.
Her er det totalt 78 sengeplasser, fordelt på
  • 7 lindrende senger
  • 21 rehabiliteringssenger
  • 32 korttids-senger
  • 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
  • 9 øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)
6 leger har for tiden sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et eget vaktteam med leger, for tiden med 6-delt vaktordning. Vi har et svært tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og deltakelse på internundervisning.
Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse og oppfølging. Skien kommune har derfor de siste to årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket.
Da vår medisinsk faglig overlege går over i en annen stilling i kommunen søker vi en ny kollega.
Vi søker en engasjert og fleksibel lege som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus.
 
Ønsket utdanning og erfaring
Spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet
Erfaring innen allmennmedisin, indremedisin, geriatri, eller lignende arbeid er ønskelig
Veilederkompetanse
Norsk autorisasjon
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 
Arbeidsoppgaver
Medisinsk faglig ansvarlig for legetjenesten ved SHH
Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet, lindrende, avklaringsenhet og øyeblikkelig hjelp enhet
Veilede leger ansatt ved Skien Helsehus, herunder også LIS3 leger i allmennmedisin
Ansvar for vaktlister og rotasjon for legene på SHH
Bistå i pasient administrativt arbeid vedrørende for eksempel klagesaker eller andre kompliserte saker
Deltakelse i tverrfaglig team og samarbeid
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
Tett samarbeid med lederteam og fagteam
Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid
Medisinsk faglig ansvarlig deltar ikke i ordinær vaktordning
 
 
Ønskede personlige egenskaper
Vi søker deg som vil være med å utvikle tjenesten, som holder deg faglig oppdatert og som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo
Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til å lede andre, arbeide selvstendig og effektivt
Personlig egnethet vektlegges
 
 
Vi tilbyr
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt miljø
Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i forskning- og videreutdanningsaktivitet
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Gode velferdsordninger
 
Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Legetjenesten på Skien Helsehus
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Westli
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95802712
E-post: elisabeth.westli@skien.kommune.no
Navn: Trude B Sanden
Tittel: Medisinsk faglig overlege Skien Helsehus
Telefon: 95034829
E-post: Trude.Belseth.Sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Skien Helsehus
Ulefossveien 51
3730 SKIEN