Kort om arbeidsgiver
Vi søker en dynamisk leder som har et bevisst forhold til ledelse og effektiv virksomhetsstyring, og som ønsker å videreutvikle det kardiologiske miljøet gjennom forskningsprosjekter og kvalitet i behandlingen. Du vil også være en pådriver i oppfyllelsen av Ahus sin faglige standard. Tydelig retning og kommunikasjon er vesentlig for å lykkes, og for å beholde og rekruttere dyktige fagspesialister.

Avdelingsleder for Hjertesykdommer vil inneha en krevende, men spennende lederstilling.

Avdeling for Hjertesykdommer inngår i Medisinsk divisjon. Medisinsk divisjon har omkring 1400 årsverk, og har I tillegg til alle tradisjonelle fagavdelinger ansvar for Akuttmottak og Senter for kliniske fellesfunksjoner.

Avdeling for hjertesykdommer er en av de største i divisjonen med ca.180 ansatte fordelt på elleve underliggende seksjoner; herunder sengeområder, poliklinikk, dagbehandling, hjerteovervåkning, og seksjoner for ultralyd- og implantasjonsvirksomhet. I tillegg drifter avdelingen en brystsmerteenhet og PCI-senter. Det forventes utvidelse til døgndrift PCI våren 2020. Det er over 6 000 innleggelser og på avdelingen tilbys diagnostikk og behandling over et vidt spekter. Avdelingen har en spesielt viktig tilsynsfunksjon I sykehuset, og kan vise til stor og og fremragende forskningsaktivitet.

Hjerteavdelingen har gradvis økt I størrelse. Det er nedsatt en bredt sammensatt prosjektgruppe for å se på en ny intern organisering. Arbeidet vil bli sluttført høsten 2019. Ny avdelingsleder vil være sentral i gjennomføringen av dette endringsarbeidet. Det er ønskelig med en trygg leder med evne til å motivere sine ansatte, med god evne til struktur, gjennomføringsevne og faglig strategisk tenkning.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede og utvikle avdelingen i tråd med foretakets strategi-, mål og resultatoppnåelse
 • Ansvar for å bidra aktivt til forbedrings- og utviklingsarbeid i avdelingen
 • Virksomhetsstyring og ansvar for pasientsikkerhet og kvalitet
 • Stimulere til faglig utvikling og forskning
 • Å bidra i divisjonsdirektørens ledergruppe for å nå divisjonens mål innenfor gitte rammer
Kvalifikasjoner
 • Relevant medisinskfaglig/helsefaglig utdanning på masternivå
 • Solid ledererfaring fra større organisasjoner - dokumenterte resultater
 • Gjerne utdanning innenfor ledelse
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeider
 • Ønskelig med forskningskompetanse-/erfaring
 • Forståelse for og evne til å prioritere prosjekter og forskningsarbeid
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper og forståelse for rollen som leder
 • God evne til samhandling, dialog og kommunikasjon med medisinske fagmiljøer
 • Gjennomføringsevne og fokus på måloppnåelse
 • Gode forutsetninger som motivator og å bygge opp virksomme team rundt deg
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • En krevende, men spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor samfunnsbetydning
 • En utfordrende lederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Å være en del av et ambisiøst lederteam Lønn etter avtale
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Kort reisevei til Oslo
For ytterligere informasjon, kan du kontakte divisjonsdirektør Erik Borge Skei tlf. 942 79 107, eller vår rådgiver hos Headvisor, Per Inge Hjertaker, tlf. 917 29 682.
Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 10. september.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Erik Borge Skei
Tittel: Divisjonsdirektør
Telefon: 942 79 107
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver
Telefon: 917 29 682
Hjemmeside
Arbeidssted
Lørenskog
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN