Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg DPS (LDPS) har bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen med ca. 150 000 innbyggere som hovedopptaksområde. LDPS har bred kompetanse på storbypsykiatri og rus. Vi har fokus på samarbeid med pasienter, pårørende, sykehusets avdelinger og Oslo kommune. LDPS har tre voksenpsykiatriske poliklinikker, en for hver bydel, hvorav en er Poliklinikk for Gamle Oslo. I tillegg har DPS’et en seksjon for gruppebehandling, en seksjon for rusbehandling, en seksjon for ambulant behandling, en seksjon for døgnbehandling og en seksjon for merkantile tjenester.
Poliklinikk Gamle Oslo
Poliklinikk Gamle Oslo er en av tre almenpsykiatriske poliklinikker ved LDPS og tilbyr utredning og behandling av almenpsykiatriske problemstillinger. Poliklinikken består av 22 årsverk (8 psykologspesialister, 5 psykologer, 3 overleger og 2 LIS, 3 sykepleiere og en sosionom).
Hvem søker vi etter?
Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig, og har lyst til å lede et høyt kompetent fagmiljø og bidra inn i en veletablert ledergruppe? Da er du den riktige kandidaten for å lede og videreutvikle Poliklinikk Gamle Oslo i tett samarbeid med de ansatte og resten av DPS’et. Seksjonsleder har fag-, personal-, og resultatansvar. Seksjonsleders nærmeste leder er klinikksjef ved LDPS.
Arbeidsoppgaver:
 • Seksjonsleder har ansvar for å planlegge og videreutvikle organisering og behandlingstilbud i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaler og styringsdokumenter
 • Ansvar for å drifte seksjonen i tråd med sykehusets overordnede handlingsplan og klinikkens lokale handlingsplan
 • Ansvar for god og samhandlende personalledelse
 • Ansvar for god samhandling med alle relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Delta i ledergruppa ved LDPS og bidra til helhetstenkning og synergieffekter
 Kvalifikasjoner:
 • Helsefaglig utdanning på universitetsnivå og spesialistkompetanse
 • Ledererfaring, gjerne også med dokumentert lederutdanning
 Egenskaper:
 • God organisasjonsforståelse med evne til å se og tenke helhetlig i tråd med samfunnsoppdraget
 • Gjennomføringsevne basert på refleksjon og analyse
 • Tydelig og samhandlende lederstil
 • System- og økonomiforståelse
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr:
 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning via KLP
 • Bedriftsidrettslag med bredt aktivitetstilbud
 • Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Poliklinikk Gamle Oslo
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Joner
Tittel: Klkinikksjef
Telefon: 91122531
Navn: Harald Aasen
Tittel: Pskologaglig rådgiver
Telefon: 92081053
Navn: Martin Åm
Tittel: Medisinskfaglig rådgier
Telefon: 99726573
Søknad
Søknad merkes: 2019-133
Arbeidssted
Oslo
Hagegata 32
0653 OSLO