Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.
Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.
Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.  Les mer her:http://www.ski.kommune.no/
I prosessen fram mot ny kommune, lyses det ut enkelte stillinger på tvers av begge kommuner.
Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).
Ski kommune søker 2 leger til kommunale medisinske oppgaver.
Ski kommune har et team bestående av 8 kommunalt ansatte leger i 100% stilling, som ivaretar kommunale medisinske oppgaver som helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, smittevern og sykehjem, samt daglegevakt / kommunalt fastlegekontor.

Legeteamet alternerer mellom de ulike kommunale oppgavene etter en fastsatt arbeidsplan. 

Ski kommune har 3 sykehjem med til sammen 200 plasser og 2 helsestasjoner. Vi har kommuneoverlege i 100% stilling.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være knyttet til sykehjemsmedisin, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste og daglegevakt / fastlegekontor.

Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon
 • beherske norsk flytende skriftlig og muntlig
 • erfaring innen de beskrevne arbeidsområdene vektlegges
 • god evne til å planlegge og gjennomføre pasientforløp etter gjeldende faglige normer og krav er under spesialisering eller ferdig spesialist i allmennmedisin. 
Personlige egenskaper
 • har gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • tar medansvar for å løse arbeidsoppgaver som en del av et fagteam
 • er en engasjert lege som bidrar aktivt  til kompetanseheving i tverrfaglig samarbeid
 • du involverer deg i kommunes samfunnsoppdrag 
Vi tilbyr
 • Ski kommune ønsker å legge til rette for at våre ansatte leger får meritterende legetjeneste med tanke på spesialist i allmennmedisin, og eventuelt etter nærmere avtale innen samfunnsmedisin
 • Ski kommune har avtale om et inkluderende arbeidsliv
 • kommunale pensjonsordninger og velferdsordninger
Les mer
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ski kommune
Kontaktperson
Navn: Mona Wiger
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 926 05 357
Hjemmeside
Arbeidssted
Vardåsveien 3
1400 SKI