Kort om arbeidsgiver
Ski kommune søker 2 leger til kommunale medisinske oppgaver.
Ski kommune har et team bestående av 8 kommunalt ansatte leger i 100% stilling, som ivaretar kommunale medisinske oppgaver som helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, smittevern og sykehjem, samt daglegevakt / kommunalt fastlegekontor.

Legeteamet alternerer mellom de ulike kommunale oppgavene etter en fastsatt arbeidsplan. 

Ski kommune har 3 sykehjem med til sammen 200 plasser og 2 helsestasjoner. Vi har kommuneoverlege i 100% stilling.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil være knyttet til sykehjemsmedisin, helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste og daglegevakt / fastlegekontor.

Kvalifikasjoner
 • norsk autorisasjon
 • beherske norsk flytende skriftlig og muntlig
 • erfaring innen de beskrevne arbeidsområdene vektlegges
 • god evne til å planlegge og gjennomføre pasientforløp etter gjeldende faglige normer og krav er under spesialisering eller ferdig spesialist i allmennmedisin. 
Personlige egenskaper
 • har gode samarbeidsevner og fleksibilitet
 • tar medansvar for å løse arbeidsoppgaver som en del av et fagteam
 • er en engasjert lege som bidrar aktivt  til kompetanseheving i tverrfaglig samarbeid
 • du involverer deg i kommunes samfunnsoppdrag 
Vi tilbyr
 • Ski kommune ønsker å legge til rette for at våre ansatte leger får meritterende legetjeneste med tanke på spesialist i allmennmedisin, og eventuelt etter nærmere avtale innen samfunnsmedisin
 • Ski kommune har avtale om et inkluderende arbeidsliv
 • kommunale pensjonsordninger og velferdsordninger
Les mer
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ski kommune (gamle)
Kontaktperson
Navn: Mona Wiger
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 926 05 357
Hjemmeside
Arbeidssted
Vardåsveien 3
1400 SKI