Kort om arbeidsgiver

Ortopedisk avdeling i Arendal har 9 stillinger for overleger, for tiden i 6-delt overlegevakt og 6 stillinger for Leger i spesialisering. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon for Gruppe-2-tjeneste. Den dekker det meste av det oropediske fagfeltet, inkludert artroskopisk kirurgi, protesekirurgi hofte/kne, ryggkirurgi, hånd- og fotkirurgi, barneortopedi og skadekirurgi.

 Vi har egen ortogeriatrisk enhet med samarbeid med geriater. Det er et godt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike faggruppene, deriblant håndergoterapeut.

Avdelingen har egen bentetthetsmåler og behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Vi har ledig 100% stilling som overlege. I tillegg er det mulighet for et 1-2 års vikariat som overlege.

Tiltredelse etter avtale.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som
er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,
nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i 6-delt vakttjeneste bak lege i spesialisering
 • Poliklinikk ca 1 dag pr uke
 • Elektiv kirurgi for innlagte, samt dagkirurgi 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist ortopedisk kirurgi
 • Det er ønskelig med erfaring i protesekirurgi
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Positiv innstilling og evne til samarbeid
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Lønn i hht. gjeldende overenskomster
 • Aktivt fagmiljø med tradisjon for forskning og samarbeid med andre spesialiteter 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Knut Erik Mjaaland
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 970 50 400
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedisk avdeling, Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal