Vil du jobbe med akuttmedisin ved Norges største akuttsykehus ?

Avdeling for akuttmedisin, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus har ledig et engasjement som overlege i perioden
01.11.19-31.03.20. Avdelingen består av Akuttmottaket, Akutt
24/observasjonspost og legeseksjonen, og har til sammen cirka 150 årsverk.

Akuttmottaket Ahus har et av landets travleste og mest spennende akuttmottak
med dyktige og interesserte ansatte. Årlig håndterer akuttmottaket i overkant
av 44,000 pasienter. Akuttmedisin er et satsningsområde for Ahus. Målet vårt er
å skape sikker pasientflyt med høy kvalitet uten unødvendig venting.

Observasjonsposten Akutt24 har 23 senger, og tar i mot alle kategorier av
pasienter som med tidlig diagnostikk og behandling kan forventes å skrives ut i
løpet av ett døgn. I vintersesongen utvides kapasiteten med 10 senger. Omtrent
7000 pasienter behandles årlig, og 70 % av pasientene utskrives. Avdelingen har
også en akuttpoliklinikk

Arbeidsoppgaver

 • Visittgang og supervisjon av LIS i Akutt 24/observasjonspost
 • Konfereringstelefon for henvendelser utenfra
 • Triage i akuttmottak
 • Opplæring av LIS i akuttmedisinske prosedyrer
 • Bidra til kompetanseutviklingen i akuttavdelingen

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i relevant spesialitet, eventuelt snart ferdig spesialist
 • Interesse for/erfaring fra akuttmedisin vektlegges

Personlige egenskaper

 • Opptatt av god og effektiv pasientbehandling
 • Interesse for klinisk ledelse og samhandling
 • God evne til samhandling på tvers av fagområder
 • Ønske om å bidra til utvikling av fagområdet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdstilbud
 • Mulighet for barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et variert tilbud
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Eirik Pettersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91761746
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon
Sykehusveien 25
1478 LØRENSKOG