Kort om arbeidsgiver
Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Du får ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og fagansvar for legetjenesten i kommunen. Organisatorisk er stillingen plassert i resultatområdet Helse og mestring. Kommunalsjef i Helse og mestring vil være nærmeste overordnet. 

Vi søker deg som evner å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig, noe som vil bidra til Tysvær kommunes endrings- og utviklingsarbeid. Du må være engasjert, da du får en sentral og viktig jobb i en kommune i vekst.  

ANSVAR OG OPPGAVER: 
 • Medisinskfaglig rådgivning overfor den kommunale organisasjon
 • Faglig ansvar for miljørettet helsevern, smittevern og helseberedskap
 • Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern
 • Ivaretakelse av andre oppgaver som i lovgivning er særskilt tillagt kommuneoverlegen
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunens folkehelsearbeid og i kommunens plan- og samfunnsutvikling
 • Delta i kommunens arbeid med folkehelseoversikten
 • Delansvar i planarbeidet rettet mot kommunale helsetjenester
 • Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale helsetjenester
 • Fagansvar for fastlegeordningen og oppfølging av fastleger i kommunen
 • Sekretær for samarbeidsutvalget i fastlegeordningen samt bidra til å strukturere samhandlingen mellom fastlegene og øvrig kommunal virksomhet
 • Overordnet ansvar for kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning
 • Utøve «Lederrolle» i kompetanseportalen som skal bistå veileder og LIS leger (LIS 1 og LIS 3/ALIS) i deres utdanningsforløp
 • Bidra til tjenesteutvikling og samhandling innen interkommunal legevakt
 • Saksbehandling av politiske saker innen fagfeltet
 • Deltakelse i kommunens kriseledelse
 • Utføre kommunalt legearbeid i inntil 40 % stilling
 • Bidra til at kommunen deltar i forskning og utviklingsarbeid
 • Undervisning
 • Ivareta kommunens tilsynsmyndighet innenfor miljøretta helsevern

UTDANNING OG KVALIFIKASJONER: 
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Relevant erfaring
 • Påbegynt/fullført spesialistutdanning i samfunnsmedisin eller starter med dette snarlig etter ansettelse
 • Førerkort klasse B
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig

PERSONLIGE EGENSKAPER:
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og evne til å tenke helhetlig
 • Handlekraftig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Utviklingsorientert og innovativ

VI KAN TILBY:
 • Spennende utviklingsoppgaver i et godt og tverrfaglig fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Konkurransedyktig pensjonsordning i KLP
Arbeidssted vil være ved rådhuset i Tysvær kommune. 

For mer informasjon, ta kontakt med vår rekrutteringspartner HAMNØY AS ved rådgiver Tina Lønning, tlf. 975 83 359, rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. 411 02 200,  eller researcher Kristine Valen, tlf. 481 70 870. Du kan også ta kontakt med Tysvær kommune ved Ove A. Hansen, tlf. 932 16 675, eller Annbjørg Lunde, tlf. 982 86 868.

SØKNADSPROSESSEN:
 • Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest
 • Den som tilsettes må levere godkjent politiattest ikke eldre enn 3 mnd. (jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4)
 • Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju og returneres ikke
 • Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort
 • Tysvær kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon.  Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke
 • Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristens utløp, dersom det er ønskelig
Søknadsfrist: 25. september – søknader behandles fortløpende
Tiltredelse: Etter nærmere avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Tysvær kommune
Kontaktpersoner
Navn: Tina Lønning
Tittel: Rådgiver, HAMNØY AS
Telefon: 975 83 359
E-post: tl@hamnoy.no
Navn: Jan Tore Hamnøy
Tittel: Rådgiver, HAMNØY AS
Telefon: 411 02 200
E-post: jtl@hamnoy.no
Navn: Ove A. Hansen
Tittel: Tysvær Kommune
Telefon: 932 16 675
Navn: Annbjørg Lunde
Tittel: Tysvær Kommune
Telefon: 982 86 868
Søknad
Søknad merkes: legejobber
Arbeidssted
Rådhuset
Rådhusvegen 9
5575 AKSDAL