Kort om arbeidsgiver
Spiseforstyrrelsespoliklinikken Gaustad har ledig 50 % fast overlege/ legespesialist stilling, med tiltredelse snarest.
Spiseforstyrrelsespoliklinikken er en spesialisert områdepoliklinikk under Seksjon for personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. Poliklinikken har en klar psykodynamisk forankring, hvor kunst og kreativitet spiller en sentral rolle i behandlingen. Vi arbeider etter en tverrfaglig modell, med individual- og gruppeterapi, adjuvant kroppsorientert terapi, kostveiledning, måltidsrettet terapi og somatisk oppfølging. Teamet består av 9,3 fagstillinger. Poliklinikken tar imot pasienter fra 16 år. Poliklinikken tar imot pasienter fra 16 år. Opptaksområde er Osloregionen.

Arbeidsoppgaver


Ansvar for å sikre kartlegging av pasienters somatiske helse og planlegging av den nødvendige somatiske oppfølging under behandlingsforløpet, heri inngår etablering av samarbeide med pasientens fastlege.

Ansvar for pasienter med alvorlige komplikasjoner av sin spiseforstyrrelse, pasienter i somatisk ustabil fase.

Bidra med faglige råd og innspill i tverrfaglig team: Heri inngår det ukentlige behandlingsmøtet, samt fellessamtaler med behandlere.

Lede psykoedukative grupper sammen med klinisk ernæringsfysiolog, hvor pasienter undervises om kosthold og somatiske konsekvenser av spiseforstyrrelsen.

Undervise og veilede internt og eksternt
 

Kvalifikasjoner

Cand.med.

Ønskelig med klinisk erfaring med spiseforstyrrelser / psykiatri. Gode evner til, erfaring fra og interesse for tverrfaglige samarbeidsmodeller

Spesialistgodkjenning i relevant spesialitet 

Personlige egenskaper

Evne til samarbeid i tverrfaglig team, fleksibilitet. Interesse for somatisk og psykisk helse i forhold til spiseforstyrrelser.

Vi tilbyr

Godt tverrfaglig samarbeid i team med høy faglig kompetanse.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Åse Minde
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91771096
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spiseforstyrrelsespoliklinikken
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo