Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig fast stilling for spesialisering i psykiatri. Oppstartsted er Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll. Stillingen inngår i en rotasjonsplan mellom avdelinger i Oppland slik at du får dekket alle tjenesteområdene du trenger for å bli spesialist i psykiatri. 
Tjenestestedene i Oppland er ved avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reisnvoll, samt DPS Gjøvik og DPS Lillehammer.

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling har i dag 5 døgnenheter med totalt 53 sengeplasser samt en poliklinikk. Reinsvoll har øyeblikkelig hjelpansvaret for hele Oppland. Dette ivaretas av Enhet for Øyeblikkelig hjelp 1 og 2.

Avdelingen gir erfaring i akuttpsykiatri, psykosebehandling og fordypning i affektive lidelser.

Avdelingen har 8 LIS-stillinger og er godt dekket med 15 svært erfarne Psykiatere.

Divisjonen har et velfungerende og godt tilrettelagt undervisningsopplegg.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste eller tilsvarende, samt beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Deltagelse i vaktordning.
 • Gjennomgående utdanning i hele LIS løpet i Sykehuset Innlandet.
 • Reinsvoll, DPS Gjøvik og DPS Lillehammer er godkjent for sammenhengende utdanning (5 år).
 • Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.
 • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling
Kontaktpersoner
Navn: Morten Juell
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 908 94 001
Navn: Dag Aarskog
Tittel: Overlege
Telefon: 954 04 256
Søknad
Søknad merkes: 4117745246
Arbeidssted
Presteseter 1
2840 REINSVOLL