Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.
Vi har ledig fast stilling for spesialisering i psykiatri. Oppstartsted er Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll. Stillingen inngår i en rotasjonsplan mellom avdelinger i Oppland slik at du får dekket alle tjenesteområdene du trenger for å bli spesialist i psykiatri. 
Tjenestestedene i Oppland er ved avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling på Reisnvoll, samt DPS Gjøvik og DPS Lillehammer.

Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll, Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling har i dag 5 døgnenheter med totalt 53 sengeplasser samt en poliklinikk. Reinsvoll har øyeblikkelig hjelpansvaret for hele Oppland. Dette ivaretas av Enhet for Øyeblikkelig hjelp 1 og 2.

Avdelingen gir erfaring i akuttpsykiatri, psykosebehandling og fordypning i affektive lidelser.

Avdelingen har 8 LIS-stillinger og er godt dekket med 15 svært erfarne Psykiatere.

Divisjonen har et velfungerende og godt tilrettelagt undervisningsopplegg.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og godkjent turnustjeneste eller tilsvarende, samt beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Deltagelse i vaktordning.
 • Gjennomgående utdanning i hele LIS løpet i Sykehuset Innlandet.
 • Reinsvoll, DPS Gjøvik og DPS Lillehammer er godkjent for sammenhengende utdanning (5 år).
 • Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.
 • Egenerklæring som omfatter tuberkulosekontroll, og mulighet for eventuell smitte av resistente bakterier, må fylles ut før tiltredelse.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling
Kontaktpersoner
Navn: Morten Juell
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 908 94 001
Navn: Dag Aarskog
Tittel: Overlege
Telefon: 954 04 256
Søknad
Søknad merkes: 4117745246
Arbeidssted
Presteseter 1
2840 REINSVOLL
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver
teaser image