4 ledige fastlegehjemler i Kristiansund kommune og 1 kommunal stilling innen barn/familie/helse og sykehjem

Det er 4 ledige fastlegehjemler i Kristiansund kommune.

En hjemmel på Kongens Plass medisinske senter (3. gangs utlysning), en hjemmel på Sentrum legesenter (1.gangs utlysning)

En hjemmel på Sentrum legesenter (2.gangs utlysning)

En hjemmel ved Bryggen medisinske senter (3. gangs utlysning)
I tillegg er det en nyopprettet kommunal stilling, med 70 % arbeid innen barn/familie og helse, og 30 % tilsynslege i sykehjem.

Tiltredelse etter avtale.

Se annonser på kommunens hjemmeside www.kristiansund.kommune.no
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kristiansund kommune
Kontaktperson
Navn: Astrid Kreyberg Grødal
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 71575430
E-post: Astrid.Grodal@kristiansund.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND N