Kort om arbeidsgiver
Medisinsk klinikk har ansvar for spesialisthelsetjenester i indremedisinske fag, nevrologi, barn/ungdomsmedisin og habilitering. Sykehusets akuttsenter er også organisert som en del av klinikken. Medisinsk klinikk har til sammen ca 850 årsverk, 170 sykehussenger og utstrakt poliklinisk virksomhet. Klinikken er administrativt og ledelsesmessig organisert i fagsøyler for medisinske fag (leger), og avdelinger for sykepleiefag/sengeposter og kontorfag. 

Medisinsk klinikk har ledig to stillinger som avdelingssjef for indremedisinske fag. Som ledd i en intern organisasjonsendring er dette stillinger som får nytt og endret ansvar og oppgaver. Klinikken har fagseksjoner for alle indremedisinske fagområder/spesialiteter. Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsvirksomhet for alle indremedisinske spesialiteter.
Medisinsk klinikk etablerer to avdelinger for indremedisinske fag med følgende ansvarsområder:

Avdeling A: Fagseksjoner for hjertesykdommer, nyresykdommer og endokrinologi. Avdelingen har for tiden 18 overlegestillinger og 8 stillinger for leger i spesialisering. For hver spesialitet er det en seksjonsoverlege med fagansvar.

Avdeling B: Fagseksjoner for lungesykdommer, infeksjonssykdommer, geriatri og blodsykdommer. Avdelingen har for tiden 22 overlegestillinger og 12 stillinger for leger i spesialisering. For hver spesialitet er det en seksjonsoverlege med fagansvar.

Søkere bes opplyse om det er en av stillingene/avdelingene som er mest aktuell.  

Vi søker deg som ønsker å være med å lede og videreutvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud og skape et godt og lærende arbeidsmiljø. Sykehuset i Vestfold bygger nytt somatikkbygg som står ferdig i 2021 og har moderne og godt utstyrte lokaler. 

Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse med faglig, administrativt og personalansvar for hele ansattgruppen
 • Økonomi- og budsjettansvar
 • Sikre gode systemer for ledelse og kvalitetsforbedring i avdelingen forankret i klinikkens overordnede struktur
 • Mål- og resultatoppfølging, og totalansvar for avdelingens resultatoppnåelse
 • Samarbeid med andre avdelinger/seksjoner innenfor Medisinsk klinikk og med andre enheter i sykehuset
 • Sikre god og robust spesialistdekning
 • Kvalitetssikre tjenesten for leger i spesialisering slik at læringsmål oppnås, jf. ny utdanningsstruktur for leger i spesialisering
 • Fremme et arbeidsmiljø hvor medarbeidere trives og bidrar i utviklingen
 • Bidragsyter inn i klinikkens utvikling i samarbeid med klinikksjef og klinikkens ledergruppe
 • Stillingen har i hovedsak ledelses- og administrative oppgaver, men det kan legges til rette for noe klinisk pasientarbeid dersom det er ønskelig                    
Kvalifikasjoner
 • Lege
 • Bør ha spesialistgodkjenning i indremedisin
 • Annen relevant fagkompetanse kan også vurderes
 • Reell og/eller formell lederkompetanse 
 • Erfaring fra å ha ledet prosjekter eller endrings- og utviklingsprosesser
 • God systemforståelse
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
 • Gode evner til dialog og samarbeid
 • Kan vise til erfaring fra å skape engasjement, motivasjon og tilslutning
 • Strukturert og ryddig
 • Gode formidlingsferdigheter
 • Lojal og transparent lederstil
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Et spennende og høyt kvalifisert fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Sykehuset i Vestfold tilbyr deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
 • Avdelingssjef inngår i ledergruppen i Medisinsk klinikk
 • Lønn etter nærmere avtale 
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Medisinsk klinikk - ledelse og stab
Kontaktperson
Navn: Henning Mørland
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 920 17 944
E-post: henning.morland@siv.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 4115297704
Arbeidssted
Halfdan Wilhelmsens allé 17
3116 TØNSBERG